Kannustamme kiinteistöjämme yhteisöviljelyyn

Viime kesänä toteutettiin HSY:n koordinoima CircularHoodFood -kaupunkiviljelypilotti Vantaan Hakunilassa. VAV:n Kaskelantie 1:n asukkaat lähtivät mukaan kaupunkiviljelyyn kerhohuoneella ja pihalla. Talossa pidettiin yhteinen viljelypäivä kesäkuussa ja kasveja hoidettiin koko kasvukauden. Hankkeen aikana saatiin myös muutamia uusia asukkaita mukaan talon asukastoimintaan.

Pilottikokeiluun valitut viljely-yritykset toivat VAV:n Kaskelantie 1:n kiinteistöön uudenlaisia viljelyratkaisuja, kuten kasviportaat, sienipedin ja salaattibaarin. Osterivinokkaiden kasvattamisen lisäksi Kaskelantien pihalla päästään kesän aikana testaamaan syötävien kukkien, salaattien ja koisokasvien viljelyä sisä- ja ulkotiloissa. Asukkaiden tukena oli myös uudenlaisia digitaalisia neuvontapalveluita.

Visio Vantaa – Suomen urbaanin ruoan pääkaupunki 2025

Kaupungeilla ja julkisella sektorilla on vahva rooli systeemisessä muutoksessa ja mahdollisuus ohjata sekä kannustaa toimijoita monella tasolla. Kaupungin rooli on keskeinen suunnannäyttäjänä ja syötävän kaupungin mahdollistajana.

VAV on Vantaan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, joka omistaa 230 kiinteistöä Vantaalla. Näissä kiinteistöissä asuu noin 19 000 asukasta. VAV tukee kiinteistöjen asukastoimintaa vuosittaisella määrärahalla, jonka käytöstä päättää talon asukastoimikunta. Perinteisesti raha on käytetty kevät- tai syystalkoisiin, mutta jatkossa myös yhteisöviljely on varteenotettava vaihtoehto, joka aktivoi asukkaita koko kasvukauden -keväällä suunnitellaan, kesällä hoidetaan ja syksyllä korjataan satoa. Kaupunkiviljely lisää parhaimmillaan asumismukavuutta, yhteisöllisyyttä ja maisema-arvoja. Kiinteistö voi erottautua edukseen ympäristöasioiden suunnannäyttäjänä.

Opas yhteisöviljelmän perustamisesta kerrostaloon

Kesän aikana syntyneet opit koottiin kaikille kaupunkiviljelystä kiinnostuneille tarkoitettuun neuvontaoppaaseen. Oppaassa kerrotaan erilaisista viljelyratkaisuista sekä ulko- että sisätiloissa ja parhaat reseptit. Jokainen talo voi valita oman tapansa toteuttaa kaupunkiviljelyä.

TUTUSTU VILJELYOPPAASEEN

 

#kaupunkiviljely #hakunila #vantaa #kaskelantie #vav