Lajittelun ja kierrättämisen teemavuoden suunnittelu käynnistyy

Järjestämme kaikkia VAV:n kiinteistöjä koskevan lajittelun ja kierrättämisen teemavuoden 2024. Teemavuosi ja jatkotoimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Asukkaille lähetetään sähköinen kysely, jossa kysytään heidän ideoitaan ja toiveita teemavuoden sisällöstä. Lisäksi kyselyllä selvitetään asukkaiden lajittelu- ja kierrätystottumuksia sekä haasteita. Asukkaiden vastausten avulla suunnittelemme konkreettiset toimenpiteet lajittelun ja kierrättämisen edistämiseksi sekä teemavuoden 2024 sisältörungon. Kysely lähetetään niille asukkaille, joiden sähköpostit ovat meillä tiedossa.

Lajittelun ja kierrättämisen teemavuoden suunnittelu perustuu VAV:n ympäristövastuullisuuden tavoitteisiin: kierrätysasteen parantaminen ja kestävän asumisen kehittäminen. Muita VAV:n ympäristövastuullisuuden tavoitteita ovat hiilineutraalius 2030, energiatehokas ja kestävä kiinteistönpito, kestävä korjaus- ja uudisrakentaminen ja vastuulliset hankinnat.

 

__________________________________________________________________________________

 

Suomalaisten kotitalouksien kierrätysasteessa parannettavaa

Tällä hetkellä meitä jokaista Suomessa asuvaa kohden kertyy noin 609 kiloa jätettä joka vuosi – yhteensä 3,4 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä on 80 kiloa enemmän kuin EU:n keskiarvo ja melkein 200 kiloa enemmän kuin naapurimaa Ruotsissa. HSY:n tutkimusten mukaan noin 80 prosenttia jätteistämme olisi lajiteltavissa kierrätykseen.

Suomi on sitoutunut kierrättämään yhdyskuntajätteestä 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, 60 prosenttia 2030 mennessä ja 65 prosenttia 2035 mennessä. Suomalaisten kotitalouksien kierrätysaste oli viimeisen tilaston mukaan 47 prosenttia ja julkisten palveluiden 43 prosenttia, joten kurottavaa on.

Mitä voit tehdä jätemäärän vähentämiseksi

1) vähennä – hanki vain tarpeeseen ja suosi kierrätettyjä hankintoja
2) käytä uudelleen tai korjaa/myy/anna uudelle käyttäjälle
3) jäljelle jäävän osalta: lajittele ja kierrätä kaikki jätejakeet huolellisesti oikeisiin keräysastioihin