Palovaroitin.

Palovaroitinten lakimuutokset 2024 – Vastuut ja asukkaan rooli paloturvallisuudessa

Vuoden 2024 alusta astuu voimaan uusi lakimuutos, joka koskee palovaroittimia ja niiden ylläpitoa asuinrakennuksissa. Muutoksella pyritään tehostamaan paloturvallisuutta ja varmistamaan, että palovaroittimet toimivat moitteettomasti kaikissa asunnoissa.

Mikä muuttuu?

Uuden lain mukaan taloyhtiöillä ja vuokranantajilla on aiempaa suurempi vastuu palovaroittimien asennuksesta ja ylläpidosta.

Paristokäyttöisten palovaroittimien vaihdossa noudatetaan kahden vuoden siirtymäaikaa. Siirtymäaikana asukas on edelleen vastuussa siitä, että asunnossa on tarpeellinen määrä toimivia palovaroittimia.

VAV pyrkii aloittamaan akkukäyttöisten palovaroitinten asennukset vaiheittain tämän vuoden aikana, asennukset aloitetaan saunallisista vuokra-asunnoista. Tavoite on, että kymmenen vuotta kestävällä akulla varustetut palovaroittimet on asennettu kaikkiin asuntoihin vuoden 2025 loppuun mennessä. Aikatauluista, toimenpiteistä ja käyttöohjeista kerrotaan tarkemmin talokohtaisesti projektin edetessä.

Vuokralaisen vastuut

Vaikka vuokranantajan vastuu paloturvallisuudesta kasvaa, asukkailla on edelleen merkittävä rooli sen ylläpitämisessä. Yhteistyöllä voimme varmistaa, että asuminen on turvallista ja että palovaroittimet toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa. Asukkaiden vastuulla onennen uusien palovaroittimien asennusta, mutta myös sen jälkeenkin huolehtia, että huoneistossa olevat palovaroittimet ovat toiminnassa.

Säännöllinen testaus: Asukkaiden tulee testata palovaroittimensa toiminta säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Tämä varmistaa, että laite on toimintakunnossa hätätilanteessa.

Puhdistus ja ylläpito: Palovaroittimet tulee pitää puhtaina. Pöly ja lika voivat vaikuttaa laitteen toimintaan, joten asukkaiden tulee pyyhkiä varoitin säännöllisesti kostealla liinalla.

Ilmoittaminen vioista: Asukkaan tulee ilmoittaa VAV:lle viipymättä VAV:n asentamassa palovaroittimessa havaitsemistaan vioista. Jos VAV ei ole vaihtanut asuntoon vielä uutta palovaroitinta, on asukkaan vaihdettava välittömästi viallinen palovaroitin uuteen. Jos verkkovirralla oleva palovaroitin ei toimi, on siitä ilmoitettava viipymättä VAV:n asiakaspalveluun. VAV ohjeistaa asentamiensa palovaroittimien testauksen ja huoltamisen sekä vioista ilmoittamisen asennusten yhteydessä.