Rakennusjätteet kiertoon entistä puhtaampina

Perintötielle Vantaan Veromieheen loppuvuodesta 2022 nousevan Joutsenmerkkikiinteistön työmaalla lajitellaan muovit jopa neljään eri keräysastiaan. Kierrätysastetavoitteisiin pääsy vaatii sitoutumista ja selkeitä ohjeita.

VAV rakennuttaa merkittävän määrän uusia kiinteistöjä vuosittain. Ympäristövastuullisiin valintoihin ja kestävien käytäntöjen kehittämiseen on VAV:lla kiinnitetty erityistä huomiota, mikä näkyy käytännön tekoina muun muassa rakennustyömailla.

Perintötie 9:än rakentuvan Joutsenmerkkikiinteistön rakennustyömaalla kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun on paneuduttu huolella. Tontille on tuotu lukuisia uusia jäteastioita, joihin rakentamisesta syntyvät jätteet lajitellaan tarkasti paikan päällä. Perintötien tontille on mahdutettu noin 20 kierrätysastiaa, kun normaalisti niitä on käytössä 3-5 astiaa.

 

Aiemmin työmailla rakennusjäteastia tyhjennettiin normaalisti kaksi kertaa viikossa. Nyt kun lajittelua tehdään tarkemmin, se tyhjennetään kerran kuukaudessa, kertoo työmaan kierrätyksestä vastaava työnjohtaja Janne Iikkanen Lujatalolta.

Jätteiden tarkka lajittelu työmaalla parantaa kierrätysastetta merkittävästi. Lisäksi materiaalit saadaan aiempaa puhtaampina uusiokäyttöön. Kuorma-autorallikin vähenee.

Esimerkiksi kierrätyspuussa ei saa olla mukana teräskiinnikkeitä tai tiilijätteen seassa ei saisi olla betonia. Muovejakaan ei kipata yhteen astiaan, vaan eritellään kirkkaisiin ja värillisiin kalvomuoveihin, muovieristeisiin ja koviin muoveihin, kertoo Lassila & Tikanojan myyntipäällikkö Tommi Tupala.

Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osa rakennustyömaalla syntyvästä jätteestä voidaan jatkohyödyntää hävittämisen tai polttamisen sijaan. Perintötie 9:n rakennustyömaalla kierrätysastetavoite on 70 prosenttia. Tavoitteeseen pääsy vaatii projektijohdolta sitoutumista ja selkeitä toimintaohjeita työntekijöille.

Perintötien työmaalla on tähän mennessä työskennellyt noin 300 työntekijää, jotka on kaikki perehdytetty kierrätyskäytäntöihin. Lisäksi jäteastioiden yhteyteen on tuotu kuvalliset ohjeet helpottamaan lajittelua, kertoo tuotantoinsinööri Janne Snicker Lujatalolta.

Toimintatapojen kirkastaminen on auttanut työntekijöitä paitsi kierrättämään paremmin, mutta myös parantamaan työturvallisuutta. Lisäksi työmaan työnjohtajat ovat ohjeistaneet työntekijöitä uudelleen, jos haasteita lajittelun suhteen on havaittu.

Ollaan kyllä käännetty jäteastia ympäri ja aloitettu alusta, jos ollaan huomattu, että lajittelu on mennyt pieleen. Lisäksi kumppanimme Lassila & Tikanoja tarkastaa jätekuormat vielä uudelleen sen jälkeen, kun ne lähtevät työmaalta, jolloin virheet viimeistään havaitaan ja voidaan jatkossa korjata, sanoo Iikkanen.

Joutsenmerkkikohteissa vaatimukset kierrätyksen suhteen ovat kovat, toteaa Lassila & Tikanojan Tupala. Tulevaisuudessa vastaavanlaisia kierrätysmenetelmiä tullaan hyödyntämään yhä useammalla työmaalla, jolloin muun muassa hyötykäyttöön soveltumattoman rakennusjätteen määrää saadaan vähennettyä.

Perintötien työmaalla on päästy todella alhaiseen rakennusjätteen osuuteen, se on vain 15 prosenttia kaikista jätteistä, toteaa Tupala.

VAV sitoutuu itse ja edellyttää myös yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista ympäristövastuulliseen toimintaan, toteaa VAV-konsernin rakennuttajajohtaja Anna Ritonummi.

Tällä hetkellä VAV:n kiinteistöjä rakentuu Veturikujalle, Perintötielle, palvelukeskus Koisotielle ja puukerrostalo Lipstikkakujalle. Tämä tarkoittaa yhteensä 361 asuntoa.

VAV:n kodeissa asuu lähes joka kymmenes vantaalainen. Toiminnassa yhdistyvät ympäristövastuullisuus ja kustannustehokkuus, sillä VAV haluaa tarjota asukkailleen kohtuuhintaista sekä ympäristön kannalta kestävää asumista.

Valmistuva kiinteistö, Perintötie 9,  vav.fi/perintotie9.

Katso aiheesta myös MTV-uutisista su 10.10.klo 19.00 (alkaa kohdasta 3.08). Pääset uutisiin TÄSTÄ.

 

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Omistamme 230 kiinteistöä, joissa on yli 11 000 asuntoa. Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen.

VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kolme tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy.