Taidetta kiinteistöihimme

Kesällä 2020 VAV:n kiinteistöihin valmistui kolme muraalia, joista kaksi Mikkolaan ja yksi Hakunilaan. Kyseessä oli Street Art Vantaan Essi Ruuskasen ja Jenni Väisäsen organisoima muraaliprojekti, jossa seinämaalaustaiteen lisäksi huomioitiin alueen muu ympäristö ja vahva asukasyhteistyö.

Street Art Vantaa toteutti yhdessä Vantaan kaupungin ja VAV-konsernin kanssa kokeilun, jossa yhdistettiin katutaidetta ja yhteisöllistä puutarhasuunnittelua. Alkukesällä kohteissa järjestettiin yhteiset talkoot, joissa asukkaiden toivomia kasveja istutettiin asuinpihoille. Kohteisiin toteutettiin myös seinämaalaukset, joiden ideointiin asukkaat saivat halutessaan vaikuttaa.

Street Art Vantaa -kollektiivissa toimivien Essi Ruuskasen ja Jenni Väisäsen kuratoiman projektin idea lähti liikkeelle ilmastoajattelusta. VAV lähti mukaan projektiin ja auttoi taiteilijoita etsimään sopivat toteutuskohteet. Projektissa oli lisäksi mukana yhteisötyöhön orientoitunut puutarhuri Leevi Lydecken ja VAV:n kiinteistöjen viheralueista vastaava Kristiina Pirhonen-Pohja.

Talkoot-projekti toteutettiin yhteistyössä kiinteistöjen asukkaiden kanssa, jotka saivat ideoinnin lisäksi osallistua talkoohengessä asuntopihan kunnostamiseen. ”Me ajateltiin, et jos asukkaat olisi vaikka sanonut, että ne haluis hirveesti viljelylaatikoita, niin sitten me oltais hankittu niille viljelylaatikoita. Et me ei just haluttu asettaa iteltämme hirveesti rajoituksia siihen, et mitä tässä nyt sit lopulta haetaan, koska se ei tuu meille vaan heille.”, kertoo Essi Ruuskanen. Street Art Vantaan lähtökohta on, että asukasyhteistyö on ykkösjuttu ja sen ohella tehdään tai sen vierellä toteutetaan korkeatasoista katutaidetta.”

Usein lähiöiden viihtyisyys ja toimintamahdollisuudet ovat kyseenalaistettu, ehkäpä juuri niiden ihmisten toimesta, jotka eivät itse lähiöissä asu. Asukkaiden viihtymiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin he kokevat elinympäristön omakseen, kuinka alueella luodaan sosiaalisia suhteita ja tuntuuko alueella olevan hyvä yhteisöllisyyden ilmapiiri.

Essi Ruuskanen toteaa Vantaan olevan Suomen monikulttuurisin kaupunki. Ikäväkseen hän kertoo, että Talkoot-muraaliprojektin suunnittelun aikana tekijät joutuivat kohtaamaan alueen asukkaiden rasismipuhetta. Ikävistä rasismikeskusteluista huolimatta Ruuskanen toteaa keskustelun tulleen tarpeeseen ja keskusteluyhteyden asukkaiden kanssa syntyneen. Monikulttuurisuus ja ihmisten erilaiset taustat ovat vahvasti läsnä Vantaalla, joten miksi se pitäisi muraalista jollain tapaa häivyttää?

Teksti sisältää otteita Julia Jussilaisen Muraalit kaupunkimaisemassa -diplomityöstä, jonka hän on toteuttanut vuonna 2020 Aalto-yliopistolle, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitokselle, Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan.