Väestönsuojat ja pelastussuunnitelmat VAV:n kiinteistöissä

Maailman tilanne on muuttunut viime viikkoina ja olemme saaneet asukkailta kysymyksiä VAV:n kiinteistöjen väestönsuojiin liittyen. Pelastusviranomaisten mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sellaista uhkaa, joka vaatisi väestönsuojien käyttöönottoa.

Väestönsuojan käyttöönotosta ilmoitetaan viranomaismääräyksenä, ja väestönsuojaan siirrytään vasta viranomaisen kehotuksesta. Samassa yhteydessä tulee tieto, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää.

Lähes kaikissa VAV:n kiinteistöissä on oma väestönsuoja, lisäksi on käytössä alueellisia väestönsuojatiloja. VAV:n kiinteistöjen väestösuojien tiiveyskokeet ovat ajan tasalla ja yhteistyökumppanimme huolehtii suojien käyttökuntoisuudesta. Väestönsuojientiiveyskokeet suoritetaan vaatimusten mukaisesti kymmenenvuoden välein. Tällä toimenpiteellä testataan suojan toimintakuntoisuus. VAV:n kiinteistöjen väestönsuojatilojen ylläpidossa noudatetaan aina viranomaisten määräyksiä.

Kotitalosi pelastussuunnitelman löydät OmaVAV -palvelusta

OmaVAV -palvelun Kiinteistön tiedot -osiosta löytyy linkki kiinteistön pelastussuunnitelmaan, josta löytyvät yksityiskohtaiset tiedot kiinteistöön pelastautumiseen liittyvistä asioista. Lisäksi pelastussuunnitelmaan on koottu toimintaohjeita sähkökatkosta toimintaan kokoontumispaikalla.

Kun olet tutustunut pelastussuunnitelmaan, kuittaa se luetuksi. Lukukuittaukset ovat hyvä tapa osoittaa, että kiinteistön pelastussuunnitelma on luettu. Ominaisuus toimii erityisen hyvin uuden asukkaan muuttaessa kiinteistöön.

Kiinteistön turvallisuusyhteyshenkilöt

Keväisin asukkaiden kokouksessa valitaan kiinteistölle suojelujohtaja ja varajohtaja sekä väestönsuojanvalvoja ja varavalvoja. Yhdyshenkilöt valitaan vuodeksi kerrallaan. He toimivat vapaaehtoisuuspohjalla ilman korvausta. Kiinteistön suojelujohtajan nimi löytyy OmaVAV -palvelun Asukastoiminnan yhteystiedot -osiosta. Mikäli kiinteistöön ei ole valittu edellä mainittujen tehtävien hoitajia, silloin asukkaat huolehtivat heille määritetyistä tehtävistä.

Asukkaiden kokouksessa valittavat suojelujohtaja ja väestönsuojanvalvoja, joka valitaan kiinteistöissä, joissa on väestönsuoja, tutustuvat huolellisesti kiinteistön pelastussuunnitelmaan OmaVAV -palvelussa. Sekä suojelujohtajalla että väestönsuojan valvojalla on velvollisuus perehtyä myös pelastuslakiin ja asuinkiinteistön turvallisuutta koskeviin suosituksiin suorittamalla turvallisuuskurssin, jonka VAV maksaa. Kurssista sovitaan kiinteistön isännöitsijän kanssa.

Tutustu asuintalosi pelastussuunnitelmaan jo tänään OmaVAV -palvelussa!