VAV Asuntojen vuokrat vuonna 2022

VAV-konsernin ARA-rahoitteisen yhtiön VAV Asunnot Oy:n vuokrat ovat vuonna 2022 keskimäärin 0,54 prosenttia tämän vuoden vuokria korkeammat ilman vesimaksun vaikutusta. Keskivuokra ilman vesimaksua VAV Asunnot Oy:n asunnoissa on ensi vuonna 12,04 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun se kuluvana vuonna on 11,98 euroa. Vesimaksu korottuu 16 eurosta 17 euroon henkilöltä kuukaudessa. Yhden euron vesimaksun korotus aiheutuu veden käyttökulujen noususta.

Vuokra pysyi samana 21 kiinteistössä. Vuokrien tasauksessa on mukana 165 vuokranmääritysyksikköä, joka sisältää 9 344 asuntoa, joissa on yhteensä 543 839 neliötä eli 98,5 prosenttia VAV Asunnot Oy:n asuntokannasta.

VAV:n hallitus vahvisti ensi vuoden vuokrat kokouksessaan 7.12.2021. Asukkaat saavat tiedon ensi vuoden vuokrista 15.12. alkaen kirjeitse. Uudet vuokrat tulevat voimaan 1.3.2022.

Vuokrat määritellään omakustannusperiaatteella

Vuokralaisilta voidaan periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrä, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Vuokran suurimmat erät ovat lainanhoito- ja korkokulut, energiakustannukset ja korjaukset.

Mahdollisiin kiinteistön tuleviin korjauksiin ei kerätä vuokrissa ennakkoa, vaan vuosittain käytetään korjauksiin raha, mitä vuokraa määritettäessä sovittu. Koronan vuoksi osa korjauksista siirtyi kuluvalta vuodelta ensi vuoteen, mikä myös vähensi painetta vuokrankorotuksiin.

Lisätietoja:
Jaana Schönberg, talousjohtaja, VAV-konserni, jaana.schonberg@vav.fi

 

VAV-konserni
VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Omistamme 230 kiinteistöä, joissa on 11 000 asuntoa. Asunnoissamme asuu lähes joka kymmenes vantaalainen.

VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kolme tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy.