Vantaalla maltilliset vuokrankorotukset

VAV-konsernin ARA-rahoitteisen yhtiön VAV Asunnot Oy:n vuokrat ovat vuonna 2021 keskimäärin 0,42 prosenttia tämän vuoden vuokria korkeammat. Keskivuokra VAV:n asunnoissa on ensi vuonna 12,33 euroa kuukaudessa neliömetriltä sisältäen käyttöveden. Kuluvana vuonna keskivuokra on ollut 12,29 euroa.

Vuokra pysyi samana 63 kiinteistössä, eli 40 prosentissa kaikista vuokranmäärityskohteista vuokra ei korottunut. VAV:n vuokrien vaihteluväli on 10,07-15,44 euroa neliöltä kuukaudessa.

Vuokrien tasauksessa on mukana 168 vuokranmääritysyksikköä, joka sisältää 9 490 asuntoa, joissa on yhteensä 543 350 neliötä eli 98,4 prosenttia VAV Asunnot Oy:n asuntokannasta.

VAV:n hallitus vahvisti ensi vuoden vuokrat kokouksessaan 8.12.2020. Asukkaat saavat tiedon ensi vuoden vuokrista viikosta 51 alkaen kirjeitse.

Vuokrat määritellään omakustannusperiaatteella

Vuokralaisilta voidaan periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrä, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Vuokran suurimmat erät ovat lainanhoito- ja korkokulut, energiakustannukset ja korjaukset.

Mahdollisiin kiinteistön tuleviin korjauksiin ei kerätä vuokrissa ennakkoa, vaan vuosittain käytetään korjauksiin raha, mitä vuokraa määritettäessä sovittu. Koronan vuoksi osa korjauksista siirtyi kuluvalta vuodelta ensi vuoteen, mikä myös vähensi painetta vuokrankorotuksiin.

Lisätietoja:
Teija Ojankoski, toimitusjohtaja, VAV-konserni, teija.ojankoski@vav.fi
Liisa Kälvälä, talousjohtaja, VAV-konserni, liisa.kalvala@vav.fi

VAV-konserni
VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Omistamme 220 kiinteistöä, joissa on 11 000 asuntoa. Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen.

VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.