Vantaan kaupunki myy hoiva-asuntokiinteistönsä VAV:lle

Hoiva-asuntokiinteistöjen myynnillä ennakoidaan hyvinvointialueuudistusta. Kaupunki myy kiinteää ja irtainta omaisuuttaan myös osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaansa ja siihen liittyvää myyntitavoitettaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta käsittelivät kokonaisuuteen liittyviä päätöksiä ylimääräisissä kokouksissaan 31.5.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 31.5., että vuoden 2021 aikana Vantaan kaupungin omistamalle VAV-konsernille myydään sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin kuuluvat palvelutalot (asia 3). Myynnin kohteena on neljä palvelutalorakennusta, joissa on yhteensä 191 asuntoa, yhteistiloja, keittiötiloja ja ulosvuokrattuja liiketiloja.
Kohteet ovat Myyrinkoti (Ruukkukuja 5) Simonkodin uusi osa (Simontie 5), Korson vanhustenkeskus (Metsotie 23) sekä Koisorannan palvelukeskus (Koisotie 3-5).

Hoivakiinteistöjen vuokranantajana jatkaa myynnistä huolimatta Vantaan kaupunki. Kaupunki vuokraa kiinteistöt käyttöönsä VAV Hoiva-asunnot Oy:ltä kokonaisuuksina ja jatkossakin hallinnoi asukkaiden kanssa tehtäviä vuokrasopimuksia, kunnes ne myöhemmin siirtyvät hyvinvointialueiden hallinnoitavaksi. Myös tästä takaisinvuokrauksesta tekninen lautakunta päätti tänään (asia 4).

Edellä mainittujen hoivakiinteistöjen isännöinti siirtyy VAV:n hoitoon kaupan teon yhteydessä. Kiinteistöjen huoltoa jatkaa nykyinen huoltoyhtiö Vantti lokakuuhun 2021 asti, jonka jälkeen kiinteistöt siirtyvät VAV:n kilpailuttamien palveluntuottajien hoitoon.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti puolestaan VAV Hoiva-asunnot Oy:lle vuokrattavista tonteista (asia 3). Tonteilla sijaitsevat nyt myytävät hoivakiinteistöt. Tontit vuokrataan 25 vuoden maanvuokrasopimuksilla.

Vantaan kaupungin on tarkoitus lähivuosien aikana luopua kokonaisuudessaan asuntojen vuokraustoiminnasta ja kaupunki lähtee selvittämään myöhemmin aietta myydä muun muassa omistamansa työsuhdeasunnot VAV:lle. Asuntojen vuokraus on kaupunkikonsernissa VAV-konsernin perustehtävää, joten on luontevaa, että toiminta kaupunkikonsernissa siirtyisi kokonaisuudessaan sille.

Päätösesitykset kokonaisuudessaan kaupunkisuunnittelulautakunnan ja teknisen lautakunnan 31.5.2021 päivätyillä esityslistoilla osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Päätökset ovat ehdollisia sille, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntää kaupungille tai VAV:lle järjestelyn toteuttamiseksi rajoituslain mukaisen poikkeamisluvan tai ilmoittaa, ettei poikkeamisluvan hakeminen järjestelylle ole tarpeen.

Lisätiedot:

Vantaan kaupunki
tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius, p. 040 749 2592, pekka.wallenius@vantaa.fi  ja
kiinteistöjohtaja Antti Kari, p. 040 568 6540, antti.kari@vantaa.fi

VAV-konserni
toimitusjohtaja Teija Ojankoski, p. 040 528 1262, teija.ojankoski@vav.fi