Varovaisuutta pihoilla ja kaduilla

Pihat ja kadut ovat nyt todella liukkaita. Kun lämpötilat sahaavat pakkasen ja plussan välillä, piha-alueet ovat lauhtumisen seurauksena jäisiä ja liukkaita. Pahinta on vesisade lumen ja jään päälle tai puuterilumen sataminen jään päälle, jolloin jäätä ei näe. Huoltoyhtiöt hiekoittavat pääkulkuväyliä, mutta kulkuväylät voivat olla jäisiä hiekotuksesta huolimatta. Lisäksi hiekotushiekan ja suolan saatavuudessa on ollut ongelmia Uudellamaalla.

Useiden talojen katoille on kertynyt paljon lunta. Kun aurinko pääsee sulattamaan katolla olevaa lunta, lumi/jää voi pudotessaan olla myös vaarallista pihalla liikkujille. Toivommekin, että turvallisuuden vuoksi liikuttaisiin kulkuvälillä, jotka eivät ole aivan talon seinustojen vieressä mahdollisesti katolta tippuvan lumen/jään vuoksi.

Huoltoyhtiö seuraa kattojen lumitilannetta ja tarvittaessa tilataan lumenpudotusurakoitsija pudottamaan lumet katolta.

Pyydämme erityistä varovaisuutta ulkona liikuttaessa.