Varovaisuutta pihoilla ja kaduilla

Pihat ja kadut ovat nyt todella liukkaita lauhan sään jälleen pakastuttua. Kun lämpötilat sahaavat pakkasen ja plussan välillä, piha-alueet ovat lauhtumisen seurauksena jäisiä ja liukkaita. Pahinta on vesisade lumen ja jään päälle tai puuterilumen sataminen jään päälle, jolloin jäätä ei näe. Huoltoyhtiöt hiekottavat pääkulkuväyliä.

Pyydämme nyt erityistä varovaisuutta ulkona liikkuttaessa.