VAV Asunnot ja Vantaan kaupunki palkittiin ARA-asumisen Raivaaja-palkinnolla

VAV Asunnot Oy ja Vantaan kaupunki sekä Järvenpään Mestariasunnot ja Järvenpään kaupunki palkittiin ARA-Asumisen Raivaaja-palkinnolla esimerkillisestä työstä asumisen ja asunto-olojen kehittämisessä Yhdyskuntien uudistaminen 2016-2019 -projektin päätösseminaarissa. ARA myöntää tunnustuspalkinnon kunta- tai vuokrataloyhteisölle esimerkillisestä toiminnasta asunto-olojen ja vanhan asuntokannan kehittämisessä. Palkinto jaettiin tänä vuonna toisen kerran.

VAV asunnot ja Vantaan kaupunki on yhteistyössä kehittänyt – ympäristönäkökulma edellä – alueiden kaavoitusta ja innovatiivista rakentamista Vantaalla. VAV Asunnot on toteuttanut ja kokeillut rakentamisen ja huollon teknisiä innovaatioita sekä edistänyt asuinkortteleiden järkevää korjaus- ja uudelleenrakentamista, minkä Vantaan kaupunki on mahdollistanut monipuolisella ja tehokkaalla kaavoitustyöllään.

VAV on rakennuttajan roolissaan panostanut vahvasti ekologiseen asuinrakentamiseen. Muun muassa Vantaan asuntomessuille VAV toteutti yhteistyössä NCC:n kanssa luonnonvaratasapainoisen kerrostalon. Talon rakentamisessa hyödynnettiin uusiokäytettyjä ja ekologisia materiaaleja, kuten kierrätyslasia ja hamppubetonia. Älykkään suunnittelun myötä talon kantavien rakenteiden betonimäärää voitiin vähentää laadun kärsimättä, ja tietyissä rakennusosissa hyödynnettiin ympäristöystävällistä vihreää betonia. Näiden ratkaisujen ansiosta asuntomessutalon rakentamisen hiilijalanjälki oli 20 % vastaavaa normitaloa pienempi.

NCC:n kanssa tehty yhteistyö jatkui Hakunilaan syyskuun 2018 lopussa valmistuneessa kerrostalossa, jolle myönnettiin syyskuussa pohjoismainen Joutsenmerkki. Osoitteessa Kaskelantie 1 sijaitseva 127 asunnon kiinteistö on suurin Suomessa toteutettu rakennus, joka täyttää Joutsenmerkin tiukat ympäristökriteerit. Ekologisten ratkaisujen myötä Kaskelantie 1:n koko elinkaaren mittaisen hiilijalanjäljen arvioidaan olevan 25 % pienempi kuin vastaavassa normitalossa.

Ekologisen rakentamisen lisäksi VAV on kehittänyt yhteistyökumppaniensa kanssa erilaisia rakennusteknologisia innovaatioita. Myyrmäkeen vuonna 2016 valmistuneessa talohankkeessa VAV patentoi yhdessä Lujabetoni Oy:n kanssa seiniin asennetut anturit, jotka mittaavat reaaliaikaisesti huoneistojen kosteutta niin rakentamisen kuin asumisen aikana ja hälyttävät mahdollisista poikkeamista. Kivistöön 2017 valmistuneessa, Firan VAV:lle rakentamassa talossa, puolestaan hyödynnettiin kolmiulotteista mallintamista.
Mallintamisella ja simuloinneilla taloon valittiin elinkaarikustannusten näkökulmasta kestävimmät ratkaisut. Suunnitteluprosessin yhteydessä laadittu, kiinteistön rakenteita ja kiintokalusteita kuvaava yksityiskohtainen 3D-malli on rakennustöiden valmistumisen jälkeen siirtynyt huolto- ja kunnossapitohenkilöstön työkaluksi.

Innovatiivisen uudisrakentamisen lisäksi VAV on kehittänyt ja uudistanut vanhoja kiinteistöjään ja tonttejaan uudelleen- ja täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Länsimäen Maalinauhantiellä yhtiön tontilta on lohkottu lisäkaavoitusoikeudella erillinen tontti, johon TA-Asumisoikeus rakensi asuintalon. Mikkolan Marsinkujalla yhtiö puolestaan purki huonokuntoisen kiinteistön ja rakennutti tilalle uuden sekä luovutti Asuntosäätiölle tontin asu-misoikeustuotantoon. Tikkurilan Orvokkirinteeseen valmistui alkuvuodesta kaksi uutta taloa vanhan kiinteistön tilalle. Uudisrakentamisen lisäksi VAV korjaa olemassa olevaa kiinteistökantaa vuositasolla yli 25 miljoonalla eurolla.

Vastaavia hankkeita, joissa vanhat kiinteistöt puretaan uusien tieltä, on tulossa myös Tikkurilan Veturikujalle sekä Myyrmäen niin sanottuun kehityskortteliin. Myyrmäen hanke on osa ARA:n Yhdyskuntien uudistaminen 2016–2019 -projektia. Edellä mainituissa hankkeissa rakennetaan purettujen asuntojen tilalle uusia energiatehokkaita koteja jopa kaksinkertainen määrä vanhaan kiinteistöön verrattuna. Tiivistyvän kaupunkirakenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti hajautuneen kaupunkirakenteen päästöjä vähäisemmät. Tehokkaampi maankäyttö ja ympäristöystävälliset rakentamisen ratkaisut yhdessä tukevat näin Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Omistamme on yli 200 kiinteistöä, joissa on yli 11 000 asuntoa. Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen.

VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.