VAV-konsernille Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Ekokompassi-sertifikaatti on yksi todiste siitä, että VAV tekee työtä ympäristövastuunsa eteen. Sertifikaatti myönnetään organisaatioille, jotka rakentavat Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, täyttävät ympäristövastuutyön Ekokompassin asettamat 10 kriteeriä ja läpäisevät riippumattoman asiantuntijan tekemän auditoinnin. 

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu ISO 14001 -standardiin ja on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama. Ekokompassi-sertifikaatti luovutetaan organisaation ympäristöohjelman hyväksytyn auditoinnin jälkeen. Auditoinnin tekee ulkopuolinen auditoija.

VAV:n uudistettu ympäristöohjelma sisältää viisi osa-aluetta, joilla jokaisella on omat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa. Näiden avulla VAV vie ympäristötyötään eteenpäin matkalla kohti hiilineutraaliutta.

VAV:n Ekokompassityön tuloksena luotu ympäristölupaus on tiivistelmä ympäristöohjelmasta ja sen tavoitetilasta:

1. Energia:

Parannamme jatkuvasti kiinteistökantamme energiatehokkuutta arjen ylläpitotoimin, korjausrakentamalla sekä lisäämällä taloihin omaa uusiutuvaa energiatuotantoa.

2. Rakentaminen:

Rakennamme uusia energiapihejä ja pienentyvän hiilijalanjäljen taloja kestävästi ja kohtuuhinnalla.

3. Hankinnat:

Hankinnoissa rohkaisemme ja sitoutamme sopimuskumppaneitamme yhä vastuullisempaan toimintaan. Otamme käyttöömme VAV:n hankintojen vastuullisuuskriteerit ja yritysvastuuvaatimukset.

4. Jätteiden kierrätys:

Kierrätämme tavoitteellisesti ja mahdollisimman kattavasti niin työmailla, taloissa kuin toimistossammekin. Kohteesta riippuen kierrätysastetavoite on 60–80 prosenttia.

5. Asuminen:

Kannustamme asukkaitamme ympäristön huomioivaan asumiseen ja teemme sen mahdollistavia tekoja.