VAV-konsernin vuosikertomus 2021 on julkaistu

Vuosi 2021 oli VAV-konsernille taloudellisesti hyväYhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 miljoonaa ollen 98,1 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana myös konsernin asuntokanta vahvistui, kun Veromieheen ja Tikkurilaan valmistui yhteensä 220 uutta asuntoa. Lisäksi VAV Yhtymä Oy:n omistukseen perustettiin uusi tytäryhtiö aiempien VAV Asunnot Oy:n ja VAV Palvelukodit Oy:n lisäksi.

VAV-konsernin kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä on huomattavasti suurempi kuin niitä on mahdollista tarjota. Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita oli rekisterissä 5 320. Asuntojen vaihtuvuus säilyi edellisen vuoden tasossa ollen 11,9 prosenttia. Konsernin asuntojen käyttöaste oli
99,0 prosenttia, jota voi pitää erinomaisena tuloksena aikana, jona vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut pääkaupunkiseudulla todella paljon.

Asuntoja kunnostettiin koronasta huolimatta

Kiinteistöjen korjauskulut olivat tilikaudella 24,1 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin pitkän aikavälin korjaussuunnitelman mukaisesti. Koronapandemia aiheutti rajoitteita asuntojen sisäpuolisten korjausten toteutuksiin ja suunniteltuja korjauksia jäi tekemättä 4,3 miljoonalla eurolla, vaikka korjausten painopistettä siirrettiin kiinteistöjen ulkopuolisiin korjauksiin.

Korjaamisen tarvetta priorisoidaan välttämättömyyden, käytettävissä olevan rahan, tehokkuuden sekä ennakoivan korjaamisen näkökulmista. Korjaamisen tarkoituksena on kiinteistön arvon säilyttäminen sekä hyvien asumisolosuhteiden ja asuntojen vuokrattavuuden varmistaminen.

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Vastuullisuus tarkoittaa perustehtävämme ja arvojemme toteuttamista jokapäiväisessä toiminnassamme. Tämä näkyy konkreettisesti toiminnan kehittämisenä kohti kestävämpää yhteiskuntaa, jossa kiinteistösektorilla on tärkeä rooli.

Kuluvana vuonna valmistunut Veturikuja 8:n kiinteistö valmistui Joutsenmerkki-kriteerejä noudattaen. Kiinteistö on autopaikaton ja täysin savuton – tupakointi kiinteistössä ja sen alueella on kielletty. Kiinteistön pihalla on yhteiskäyttöauto, jota asukkaat voivat vuokrata menoihinsa. Katetut pyöräpaikat ja pyöränhuoltopiste kannustavat asukkaita pyöräilyyn. Talon katolla on aurinkopaneelit ja saunavuorot sekä pesula varataan mobiilisti varausjärjestelmällä. Pihalle tulee kaupunkiviljelylaatikot asukkaiden käyttöön, mikä mahdollistaa asukkaille oman vihannessadon kasvukaudella.

Myös Kaskelantie 1:n kiinteistössä toteutettiin kaupunkiviljelyä CircularHoodFood -hankkeessa kesällä. Viljelykokeilun avulla pyrittiin löytämään parhaat ratkaisut kaupunkiviljelyn edistämiseksi kerrostaloympäristöissä. Lisäksi hanke aktivoi asukkaita asukastoimintaan.

Eteenpäin kaikesta huolimatta

Kehittäminen ja uusien ratkaisujen löytäminen ovat lähtökohta VAV:n ajattelussa. Sen on mahdollistanut motivoinut ja työstään innostunut henkilökunta. Maailman tilanne ei juuri tänään näytä hyvältä, mutta tahdomme kuitenkin ajatella positiivisesti eteenpäin.

TUTUSTU VUOSIKERTOMUKSEEN