Asukas täyttää vaihtohakemusta.

VAV ottaa käyttöön Kelan sähköisen vuokravakuuden

Vuokrasuhteen vakuus on tarkoitettu vuokra-asunnon kunnon, vuokran ja muiden asumiseen liittyvien maksujen vakuudeksi. Vuokralaiset toimittavat vuokravakuuden yleensä rahana tai Kelan kirjallisena maksusitoumuksena. Maksusitoumuksessa Kela sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle sen vahingon, joka aiheutuu, mikäli vuokralainen ei täytä vuokrasuhteen aikana vuokranmaksuvelvoitettaan tai asuntoon aiheuttamiaan vahinkoja.

Yhteistyössä Kela ja VAV-konserni ovat käynnistäneet pilotin, jossa Kelan myöntämä vuokravakuus välittyy sähköisesti suoraan VAV:n järjestelmään. Vuokravakuuden tiedot lähtevät Kelasta VAV:lle hakemuksen käsittelyä seuraavana yönä ja näkyvät VAV:n järjestelmässä seuraavana arkipäivänä.

Vuokravakuuden tietojen lisäksi VAV:n järjestelmään välittyvät samat tiedot ja vuokravakuuden ehdot pdf-liitteenä, jonka VAV tarvittaessa vuokravakuuden realisointia varten tulostaa vakuuden realisointihakemuksen liitteeksi.

Asiakkaan tulee edelleen toimittaa Kelaan normaalisti vuokravakuushakemus (TO2) liitteineen. Kun vuokralainen on saanut myönteisen päätöksen vuokravakuudelle, Kela toimittaa vuokravakuuden maksusitoumuksen sähköisesti suoraan VAV:lle.

Muutos helpottaa erityisesti VAV:n ja Kelan yhteistä asiakasta, jonka ei enää tarvitse asioida VAV:n toimistossa tai postittaa paperista vuokravakuusmaksusitoumusta VAV:lle. Vuokravakuuden sähköinen välittäminen edellyttää aina vuokralaisen antaman suostumuksen.

VAV-konserni

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Omistamme 220 kiinteistöä, joissa on 11 000 asuntoa. Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen. VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.