VAV:n yhtiörakenne uudistuu hallinnon selkeyttämiseksi

VAV Asunnot Oy:n yhtiörakenne uudistuu joulukuun 2018 alussa. Yhtiön hallituksen 4.9. tekemän päätöksen mukaisesti sen omistamat, valtion tuella rahoitetut ara-asunnot siirtyvät uuteen tytäryhtiöön, jonka nimenä säilyy VAV Asunnot Oy. Vapaarahoitteiset asunnot puolestaan säilyvät VAV-konsernin emoyhtiössä, jonka nimeksi tulee VAV Yhtymä Oy. Yhtiörakenteen uudistus toteutetaan, jotta rahoitukseltaan erityyppisten asuntojen hallinnointi olisi selkeämpää. Uudistus ei aiheuta muutoksia vapaarahoitteisten eikä ara-asuntojen vuokriin tai muihin vuokrasopimusten ehtoihin.

Nyt toteutettava uudistus on osa laajempaa prosessia, jonka myötä VAV-konserni pyrkii selkeyttämään omistamiensa asuinkiinteistöjen hallinnointia, rahoitusta ja rakennuttamista. Uudistusta on valmisteltu yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. Kesäkuussa 2012 VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiöksi perustettiin VAV Palvelukodit Oy, joka rakennuttaa ja hallinnoi VAV:n palvelutaloja. Nyt toteutettavan uudistuksen myötä konsernin noin 10 000 ara-asuntoa ja noin 500 vapaarahoitteista asuntoa eriytetään vastaavasti omiin yhtiöihinsä.

– Ara-asuntojen käyttöä, taloutta ja asukasvalintaa säädellään monin eri tavoin, kun taas vapaarahoitteisia ei säädellä samalla tavalla. Koska lähtökohtaisesti näitä ei pidä sotkea samassakaan yhtiössä toisiinsa, on järkevää, että ara-asunnot ja vapaarahoitteiset asunnot järjestellään eri yhtiöihin, kommentoi VAV:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

– Perustehtävämme on tarjota kohtuuhintaisia asuntoja vantaalaisille, eikä se muutu tässä mitenkään. Sekä ara-asunnot että vapaarahoitteiset asunnot pysyvät edelleen omistuksessamme.

Kaikille VAV:n asukkaille lähetetään marraskuun loppuun mennessä henkilökohtainen kirje, jossa kerrotaan tarkemmin yhtiörakenteen uudistuksesta. Uudistus on ennen kaikkea hallinnollinen, eikä yhtiön henkilöstössä tai asukkaiden arjessa tapahdu sen suurempia muutoksia. Vuokrat, vuokrasopimukset ja niiden ehdot, vuokranmaksutilit sekä isännöinti säilyvät entisellään.

– Asuminen asunnoissamme jatkuu kuten ennenkin, Teija Ojankoski korostaa.