Asukastoiminnassa tapahtuu

Koulutukset ja tilaisuudet

Asukasaktiiveille järjestetään erilaisia koulutuksia ja infotilaisuuksia. Tilaisuuksiin ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma löytyvät Ajankohtaista -sivulta ja OmaVAV -palvelusta lähempänä tapahtumaa.

Asukkaiden kokous

Asukastoiminnan ei tarvitse olla liian virallista tai tylsää toimintaa. Jokaisen vuokralaisen oikeus vuokranmaksajana on osallistua asukastoimintaan.

Myönteisen asennoitumisen perustana on luottamus läheisiin, naapureihin, isännöitsijään, huoltomieheen jne. Ilman luottamusta asukastoiminnassa ei päästä kehittävään, asioita eteenpäin vievään toimintaan.

Alkuvuodesta eletään aikaa, jolloin VAV:n kiinteistöissä pidetään asukkaiden kokoukset. Maaliskuun loppuun mennessä pidettävät kokoukset tarjoavat jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden vaikuttaa omaan asumiseensa.

Asukastoiminnan sydän on asukkaiden kokous. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa edellyttää, että talossa pidetään asukaskokous vähintään kerran vuodessa. Ensisijainen velvollisuus kokouksen järjestämiseksi on asukastoimikunnalla. Jos tämä ei ole mahdollista, niin kokouksen kutsuu koolle isännöitsijä. Kokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä.

Asukkaiden kokouksen tärkeimpänä tehtävänä on valita talolle asukastoimikunta tai vaihtoehtoisesti luottamushenkilö. Aktiivinen asukastoiminta lisää asumismukavuutta ja viihtyisyyttä. Se myös lisää yhteisövastuuta ja valvontaa. VAV Asunnot Oy myöntää asukastoimintaan myös määrärahoja.

Tehtäväkenttää joka lähtöön

Tärkeä linkki kotitalon ja VAV:n välillä on asukkaiden kokouksessa valittava asukastoimikunta, johon kuuluu valita vähintään kolme jäsentä. Toimikunta voi osallistua vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen talousarvioesityksen ja vuokranmääritysesityksen valmisteluun ja antaa niistä lausuntonsa.

Asukastoimikunta myös päättää yhteisten tilojen käytöstä ja yhteisistä tilaisuuksista, kuten talon talkoista. Toimikunta laatii asukastoiminnan toimintasuunnitelman, joka palvelee koko vuoden tarpeita. Esimerkiksi yhteiset tapahtumat voidaan laittaa kaikkien kalenteriin hyvissä ajoin.

Asukastoimikunnan puheenjohtaja tai luottamushenkilö toimii talon moottorina, joka luo yhteishenkeä yhdessä asukastoimikunnan kanssa. Hän on tarvittaessa yhteydessä kiinteistön isännöitsijään. Puheenjohtajan/luottamushenkilön tehtäviin ei sen sijaan kuulu toimia asukkaiden yksittäisten asioiden välitiedottajana, vaan jokainen asukas tekee kodin vikailmoitukset itse OmaVAV-palvelussa tai huoltoyhtiöön.

Luottamustehtävät hoidetaan vapaaehtoisuuspohjalla ilman korvausta. Asukastoimikunnan puheenjohtajalle on hyvä valita myös varahenkilö.

Lisäksi asukaskokouksissa valitaan väestönsuojelujohtajat ja väestönsuojan hoitajat. Nämä tehtävät ovat lakisääteisiä ja niihin järjestetään koulutus, josta tiedotetaan erikseen.

Ajankohtaista