Asukastoiminnassa tapahtuu

Pihatalkoot.

Koulutukset ja tilaisuudet

Asukasaktiiveille järjestetään erilaisia koulutuksia ja infotilaisuuksia. Tiedotamme koulutuksista tällä sivulla ja Vavila-asiakaslehdessä.
Tilaisuuksiin ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma löytyvät Ajankohtaista -sivulta ja OmaVAV -palvelusta lähempänä tapahtumaa.

Asukastoiminta vuonna 2020:

13.2. Tilinpäätösilta asukasaktiiveille, VAV:n toimisto, Veturikuja 7
28.4. Viherilta asukasaktiiveille, VAV:n toimisto, Veturikuja 7
14.5. Kierrätysilta ja kirpputori, VAV:n toimiston pihalla, Veturikuja 7
26.9. Asukasaktiivien syyspäivä, Heureka
8.10. Vuokranmääritysilta, VAV:n toimisto, Veturikuja 7
15.10. Energiailta, paikka ilmoitetaan myöhemmin
3.12. Asukkaiden joulukonsertti

Asukkaiden kokous

Asukastoiminnan ei tarvitse olla liian virallista tai tylsää toimintaa. Jokaisen vuokralaisen oikeus vuokranmaksajana on osallistua asukastoimintaan.

Myönteisen asennoitumisen perustana on luottamus läheisiin, naapureihin, isännöitsijään, huoltomieheen jne. Ilman luottamusta asukastoiminnassa ei päästä kehittävään, asioita eteenpäin vievään toimintaan.

Alkuvuodesta eletään aikaa, jolloin VAV:n kiinteistöissä pidetään asukaskokoukset. Maaliskuun loppuun mennessä pidettävät kokoukset tarjoavat jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden vaikuttaa omaan asumiseensa.

Asukastoiminnan sydän on asukkaiden kokous. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa edellyttää, että talossa pidetään asukaskokous vähintään kerran vuodessa. Ensisijainen velvollisuus kokouksen järjestämiseksi on asukastoimikunnalla. Jos tämä ei ole mahdollista, niin kokouksen kutsuu koolle isännöitsijä. Kokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä.

Asukkaiden kokouksen tärkeimpänä tehtävänä on valita talolle asukastoimikunta tai vaihtoehtoisesti luottamushenkilö. Samoin kokouksen valintoihin kuuluvat erilaiset muut yhdyshenkilövalinnat.

Aktiivinen asukastoiminta lisää asumismukavuutta ja viihtyisyyttä. Se myös lisää yhteisövastuuta ja valvontaa. VAV Asunnot Oy myöntää asukastoimintaan myös määrärahoja.

Tehtäväkenttää joka lähtöön

Tärkeä linkki kotitalon ja VAV:n välillä on asukkaiden kokouksessa valittava asukastoimikunta, johon kuuluu valita vähintään kolme jäsentä. Toimikunta voi osallistua vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen talousarvioesityksen ja vuokranmääritysesityksen valmisteluun ja antaa niistä lausuntonsa.

Asukastoimikunta myös päättää yhteisten tilojen käytöstä ja yhteisistä tilaisuuksista, kuten talkoista. Toimikunta laatii asukastoiminnan toimintasuunnitelman, joka palvelee koko vuoden tarpeita. Esimerkiksi yhteiset tapahtumat voidaan laittaa kaikkien kalenteriin hyvissä ajoin.

Asukastoimikunnan puheenjohtaja tai luottamushenkilö toimii talon moottorina, joka luo yhteishenkeä yhdessä asukastoimikunnan kanssa. Hän on tarvittaessa yhteydessä kiinteistön isännöitsijään. Puheenjohtajan/luottamushenkilön tehtäviin ei sen sijaan kuulu toimia asukkaiden yksittäisten asioiden välitiedottajana, vaan jokainen asukas tekee kodin vikailmoitukset itse suoraan huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle.

Luottamustehtävät hoidetaan vapaaehtoisuuspohjalla ilman korvausta. Asukastoimikunnan puheenjohtajalle on hyvä valita myös varahenkilö.

Kiinteistönhoidon yhdyshenkilö puolestaan seuraa piha-aluetta ja yhteisiä tiloja. Hän ilmoittaa hoitopuutteista tai –toiveista huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle. Samoin vastuutehtäviin kuuluu yhteydenpito VAV:iin kiinteistöhoitoasioissa. Hän myös tilaa huoltoyhtiöltä talkoisiin tarvittavat kiinteistönhoitovälineet.

Siivoustöiden yhdyshenkilö seuraa isännöitsijän puolesta toteutetun siivoustyön laatua. Hän raportoi puutteista isännöitsijälle ja viestittää parannusehdotuksista sekä mahdollisista lisäsiivoustarpeista.

Ympäristöstä huolehtimaan

Koska energia-asiat ovat ja pysyvät ajankohtaisina, ympäristöekspertin valinta on tärkeää. Hän tiedottaa asukkaille, miten energiaa säästetään ja miten jätteet lajitellaan oikein. Ekspertti tekee yleisten tilojen havaituista puutteista tai vioista ilmoitukset huoltoon tai isännöitsijälle. Ylipäätään hän voi viestittää VAV:lle eteenpäin erilaisia parannustoiveita. Asukkaille ympäristöekspertti tiedottaa vedenkulutuksesta ja jätekustannuksista, jotka tiedot hän saa isännöitsijältä. Ekspertit saavat tehtäväänsä koulutuksen VAV:ilta kerran vuodessa.

Viihtyisät pihat ovat tärkeä asia jokaiselle asukkaalle, ja siksi viherhoidon yhdyshenkilöä tarvitaan. Hän pitää yhteyttä VAV:n isännöitsijään tai hortonomiin, tarvittaessa viherurakoitsijaan tai huoltoyhtiöön ja tietysti asukkaisiin. Yhdyshenkilö ilmoittaa kaikenlaisista pihapiirin viherhoidon tarpeista, kuten ruohonleikkuusta, tekee tarvittavat hankintatilaukset ja ohjeistaa asukkaita tarvittaessa.

Asukkaiden kokous voi myös valita monikulttuurisuusyhdyshenkilön. Hän välittää tietoa asukkaiden, asukastoimikunnan ja VAV:n välillä. Samoin tehtäväkenttää kuuluu suunnitella kerhotilan käyttöä sekä erilaisia tapahtumia asukastoimikunnan kanssa. Hän myös kertoo uusille asukkaille tarvittaessa talon tavoista ja muista asumiseen liittyvistä asioista.

Lisäksi asukaskokouksissa valitaan väestönsuojelujohtajat ja väestönsuojan hoitajat. Nämä tehtävät ovat lakisääteisiä ja niihin järjestetään koulutus, josta tiedotetaan erikseen.

Ajankohtaista

Siirry arkistoon
Skrollaa