Tervetuloa asukastoimintaan

Hyvä naapuruus, yhdessä sovitut pelisäännöt ja viihtyisä pihapiiri ovat perusta turvalliselle asuinympäristölle. Yhdessä tekeminen ja sujuva viestinkulku edistävät  myös talon kunnossapitoa. Asukastoimikunnat, aluetoimikunnat ja puheenjohtajisto ovat tärkeitä viestinvälittäjiä asukkaiden ja vuokranantajan kesken.  Asukastoiminta lisää asukkaiden keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tuttujen naapureiden kanssa voi helpommin sopia asioista. Kun naapurusto pitää yhtä, asumisviihtyvyys paranee, ilkivaltaa esiinty vähemmän ja asukkaiden vaihtuvuus vähenee. Yleisellä tasolla asukkaiden aktiivinen ja yhteisöllinen yhteistoiminta voi nostaa koko asuinalueen sekä vuokra-asumisen arvostusta.

Yhteishallintolaissa (1169/2022) säädetään vuokrataloyhtiön ja asukkaiden välisestä yhteistyöstä sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista valtion tukemissa vuokrataloissa. Vaikka asukastoiminnan järjestäminen on lakiin perustuva velvollisuus, ei sen tarvitse olla byrokraattista ja tylsää. Asukkailla on mahdollisuus tehdä asukastoiminnasta oman talonsa tai alueensa näköistä.

Asukasdemokratian rakenne

 

Ajankohtaista