Raportoi väärinkäytöksestä

Ilmiantokanavamme on Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin 2019/1937/EU mukainen ja sen tarkoituksena on suojella ja kannustaa työntekijöitä, ja muita henkilöitä, jotka työssään ovat yhteydessä VAViin, ilmoittamaan työnsä yhteydessä toiminnassamme mahdollisesti havaitsemistaan laittomuuksista ja muista vakavista väärinkäytöksistä.

Direktiivi velvoittaa kaikkia yksityisiä ja julkisia yhteisöjä, joissa on yli 50 työntekijää, luomaan turvallisen kanavan ilmoitusten käsittelyä varten. VAV:n ilmiantokanavaa ylläpitää ulkoinen palveluntarjoaja WhistleB, jossa ilmoittaja voi ilmoittaa väärinkäytöksestä avoimesti tai nimettömästi, ja seurata järjestelmästä saamallaan tunnuksella oman ilmoituksensa etenemistä. Ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan direktiivissä säädettyä menettelyä ja käsittely on luottamuksellista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä.

Mistä ilmiantajat voivat raportoida?

Kanavan kautta voit ilmoittaa direktiivin soveltamisalaan kuuluvista asioista, jos havaitset VAV:n toiminnassa vakavia väärinkäytöksiä. Voit jättää vapaamuotoisen kuvauksen väärinkäytöksestä ja tiedon epäillystä henkilöstä. Henkilökuntamme osoittaa ilmoituksen esihenkilölle tai jollekin toiselle esihenkilölle.

Riippumaton käsittelijä ohjaa ilmoituksesi nimetylle henkilölle, joka tutkii asian ja ryhtyy tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin. Saat palautetta ilmoituksesi perusteella kolmen, mutta viimeistään kuuden kuukauden, kuluttua. Sinulla ei tarvitse olla vankkoja todisteita väärinkäytöksestä ilmoitusta tehdessäsi, kunhan olet rehellinen.

Vilpittömin mielin rikkomuksesta ilmoittaneelle henkilölle ei aiheudu minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia.

 

TÄYTÄ RAPORTTI

Ajankohtaista