Strategia 2020-2023

Hallituksen hyväksymä strategia laaditaan VAV-konsernissa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sen toteutumista seurataan johtoryhmässä kuukausittain. Strategisena tavoitteenamme on taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti toimiva vakaa konserni, jolla on hyvässä kunnossa oleva kohtuuhintainen asuntokanta. Huolehdimme suunnitelmallisesti riittävästä kunnossapidosta, peruskorjausprosessin kustannustehokkuudesta ja asuntojemme arvon säilymisestä. Korjausvelan välttäminen tukee taloudellista tuottavuutta ja kustannustehokkuuden toteutumista. Riittävä omavaraisuusaste sekä korkea kiinteistöjen käyttöaste turvaavat taloudellisen vakauden. Rakennamme kysyntää vastaavia asuntoja keskittyen pienten asuntojen tuotantoon kestävän kehityksen periaatteita huomioiden.

Tavoitteidemme toteuttamiseksi uudistumme rohkeasti. Päivitämme toimintaprosessejamme ja uudistamme ICT ympäristöämme sekä raportointiamme toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Pidämme huolta myös henkilöstömme koulutuksesta ja jaksamisesta sekä ennakoivasta rekrytoinnista. Hyvä palvelu ja tehokas toiminta ylläpitävät myös asumisviihtyvyyttä ja pitkiä asiakassuhteita. Olemme panostaneet palveluidemme sähköistämiseen ja viestinnän uudistamiseen sekä kanavien tarkasteluun kuten sähköinen asuntohakemus, -allekirjoitus ja -irtisanominen, OmaVAV -palvelu, uutiskirje asukkaille ja sidosryhmille sekä uusimpana EkoVAV, joka on asukkaiden digitaalista asukasosallistumista ja vaikuttamista. Olemme lisänneet markkinointia potentiaalisille asiakkaille mm. asumisen portaaleissa vapaiden ja vapautuvien asuntojen näkyvyydellä.

Turvaamme myös mahdollisuudet toimivalle kiinteistökohtaiselle asukastoiminnalle, joka mahdollistaa asukkaiden osallistumisen omaa asuintaloa koskevien asioiden päätöksen teossa, lisäten yhdenvertaisuutta ja asumisviihtyvyyttä.
Häätöjen ennaltaehkäisy ja muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet takaavat turvallisen ja pitkäkestoisen asumisen VAV-kodeissa.

 

 

 

Ajankohtaista