Strategia 2020-2023

Hallituksen hyväksymä strategia laaditaan VAV-konsernissa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sen toteutumista seurataan johtoryhmässä kuukausittain.

 

Ajankohtaista