Resurssiviisauden tiekartta

VAV-konsernin resurssiviisauden tiekartta tukee omalta osaltaan Vantaan kaupungin tavoitetta pyrkiä olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Resurssiviisaita toimenpiteitä pitää tehdä siellä, missä päästötkin syntyvät: rakentamisessa, kiinteistöjen käytössä, ylläpidossa ja asukkaiden arjessa. Ratkaisujen viisaus punnitaan sillä, että ne kytkeytyvät aina myös osaksi ihmisten hyvinvointia ja kestävää taloutta.

VAV on strategiassaan sitoutunut ympäristön kestävyyttä tukeviin ja sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta painottaviin toimiin. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja laaja-alaista yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa. Toimintaa kehitetään kohti kestävämpää yhteiskuntaa, jossa kiinteistösektorilla on tärkeä rooli. Joka kymmenes vantaalainen asuu VAV-kodissa, joten yhtiöllä on myös merkittävä sosiaalinen asema kaupungin asuntomarkkinoilla sekä kaupunkilaisten arjessa.

Resurssiviisauteen vievät tavoitteet ja keinot elävät ajassa, kun teknologia kehittyy ja tutkimustieto lisääntyy, siksi niitä matkan varrella tarvittaessa tarkennetaan. Sitoutuminen tavoitteisiin ja riittävät resurssit turvaavat resurssiviisaiden ratkaisujen toteutumisen. VAV-konsernin resurssiviisauden tiekartta toteuttaa osaltaan VAV:n strategiaa. Resurssiviisauden tiekarttaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet ja tavoitteet, joilla VAV kantaa oman kortensa kekoon resurssiviisaan tulevaisuuden puolesta.

TUTUSTU VAV-konsernin resurssiviisauden tiekarttaan

Ajankohtaista