Eettisyys toiminnassamme

Me kunnioitamme asiakkaitamme ja työkavereita. Käytössämme on eettinen ohjeistus, joka selkeyttää ja täsmentää toimintatapaa, ja joka ohjaa VAVilaisten työtä. Ohjeistuksella halutaan tukea henkilöstöä työtehtävien suorittamisessa ja päätöksenteossa.

Toimintaamme säätelevät eettisen ohjeistuksen lisäksi

– Lait ja asetukset
– Viranomaisten antamat ohjeet
– Hyvä vuokra-, vuokravälitys- ja isännöintitapa

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Suhde asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin rakentuu molemminpuolisen luottamuksen pohjalle. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat uskoneet asioiden hoitamisen yhteydessä VAV:lle luottamuksellisia yritys- tai henkilökohtaisia tietoja. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisten tietojen suhteen.

Asiakkaiden hyvä palvelu ja toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa edellyttää rehellistä ja avointa vaihtoehtojen esittelyä palveluja ja tavaroita tarjottaessa tai tilattaessa.

Hyvä toimintatapa edellyttää, että VAV ei osallistu sellaiseen toimintaan, joka on hyvien liiketapaperiaatteiden vastaista tai saattaa edesauttaa laittomia toimia, tai jonka tarkoituksena on lain kiertäminen. Kaikki VAV:n puolesta tehtävät asiakirjat laaditaan lain, asetuksen ja hyvän tavan sekä eettisen ohjeistuksen vaatimusten mukaisesti.

Lahjojen vastaanottaminen asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta

VAV:n henkilökunta ei saa antaa tai ottaa vastaan lahjoja tai muita taloudellisia etuja, jotka voivat vaarantaa VAV:n edun mukaisen ja terveisiin liiketaloudellisiin perusteisiin pohjautuvan toiminnan. Mikäli lahja on postitettu tai muuten toimitettu työtekijällemme VAV:n toimistoon, arvotaan se kaikkien työntekijöiden kesken.

Emme myöskään pääsääntöisesti osallistu yhteistyökumppaneiden tarjoamille matkoille, kuten ulkomaille tai pohjoisen hiihtokeskuksiin suuntautuvat matkat.

 

Ajankohtaista