Vastuullisuuden johtaminen ja teemat

Olennaiset vastuullisuusteemat

Vuonna 2019 toteutetussa sähköisessä sidosryhmäkyselyssä tunnistettiin yhteensä 34 kiinteistöalan taloudelliseen, sosiaaliseen sekä ympäristövastuuseen liittyvää osatekijää. Tunnistamisessa hyödynnettiin KTI:n (Kiinteistötieto Oy) Yritysvastuu kiinteistöalalla 2013 raporttia sekä vuoden 2019 yritysvastuukatsausta, VAV-konsernin päivitettyä strategiaa ja muiden alan edelläkävijä yritysten vastuullisuusraportteja.

Kyselyn vastauksien perusteella muodostettiin neljä koko VAV-konsernia koskevaa yritysvastuuraportoinnin ja -kehittämisen teemaa:

Näiden alle määriteltiin alateemat kyselyssä esiintyneiden aiheiden mukaisesti. Lähtökohtaisesti raportin tiedot koskevat koko VAV-konsernia, suoraan sen alaisuudessa toimivaa henkilöstöä ja suoraan omistuksessa olevia kiinteistöjä. Mikäli rajauksia on tehty, raportoidaan ne aihekohtaisen tunnuslukujen yhteydessä.

 

Ajankohtaista