Vuokra ja sen maksaminen

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on kaikille odottamaton ja haastava. Asukkaan palkkatulot voivat loppua joko kokonaan tai tilapäisesti, ja tämän seurauksena vuokranmaksu voi vaikeutua.

Asunnon vuokria ei koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi kuitenkaan pienennetä tai poisteta. Jotta häätöuhalta ja luottotietomerkinnöiltä vältytään, olemme joustavia, mikäli asukkaalla on tilapäisiä maksuvaikeuksia.

VAV:n vuokravalvonta neuvottelee asukkaan kanssa vuokravelasta ja tarvittaessa laatii asukkaalle maksusuunnitelman tapauskohtaisesti. Koska mahdolliset työttömyyskorvaukset, ansiosidonnaiset etuudet ja muut tuet maksetaan jälkikäteisperiaatteella, suunnitelma maksuihin voi auttaa haasteellisessa tilanteessa.

Tukea vuokranmaksuun voi hakea Kelasta. Saatava tuki voi olla työttömän peruspäivärahaa, asumistukea, toimeentulotukea tai oman kunnan myöntämää harkinnanvaraista toimeentulotukea. Näissä paikoissa on varmasti ruuhkaa, mutta edellä mainitut tahot ovat ne kanavat, jotka kautta koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen voi hakea tukea.

Asukkaan tulee olla maksuvaikeuksien ilmetessä yhteydessä VAV:n vuokravalvontaan tai asumisneuvontaan OmaVAV-palvelun kautta tai sähköpostilla vuokravalvonta@vav.fi tai asumisneuvonta@vav.fi.

Vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan puhelinaika on maanantaista torstaihin kello 10-12.00
p. 010 235 1460 / vuokravalvonta ja p. 010 235 1470 / asumisneuvonta.
Puhelinpalvelumme voi ajoittain ruuhkaantua.

Lisätietoa VAV:n asuntojen vuokramaksusta voit lukea TÄSTÄ.