Saunan lauteet ja kiuas.

Lenkkisaunat palaavat

Yhteiset saunavuorot laitettiin tauolle kiristyneen energiatilanteen vuoksi tammikuussa.

Energiatilanne on nyt helpottanut ja lämmityskausikin on ohi. Lenkkisaunat palaavat taloihin. Vanhoja vuoroja ei automaattisesti palauteta, vaan haluamme varmistaa lenkkisaunojen todelliset tarpeet ja yhtenäistää käytäntöjä kiinteistöjen välillä.

Olemme laittaneet asukastoimikuntien puheenjohtajille ja luottamushenkilöille kyselyn kiinteistökohtaisista lenkkisaunatarpeista. Kyselyllä selvitetään, onko talossa ylipäänsä tarve lenkkisaunavuorolle. Samassa kyselyssä kysytään asukkaiden toiveita lenkkisaunojen aikataulutuksesta.

Yhdessä YTE-puheenjohtajiston kanssa linjasimme, että lenkkisaunat lämpenevät jatkossa kerran viikossa kiinteistöillä. Naiset ja miehet saunovat vuorollaan 2 tuntia.

Sitä mukaa, kun kyselyyn saadaan vastauksia, vuorot lähtevät käyntiin. Käynnistyvistä vuoroista tiedotetaan ilmoitustauluilla ja/tai saunojen ovissa sekä OmaVAV-palvelussa.

Tauko laski kiinteistösähkön kulutusta

Vaikea energiatilanne vaati tammikuussa kaikilta toimia, jotta sähkökatkoilta ja energiakriisin syvenemiseltä vältyttiin. Tässä työssä myös VAV oli yhteistyössä asukkaidensa kanssa vahvasti mukana.

Yhteistyössä asukkaitamme edustavan asukasaktiivien YTE-puheenjohtajiston kanssa päädyimme vuodenvaihteessa laittamaan lenkkisaunat toistaiseksi tauolle, sillä saunat ovat yksi merkittävimmistä sähkösyöpöistä taloissa.

Tauottamalla lenkkisaunat saatiin säästettyä kiinteistösähkön kulutusta. Säästöstä teki vielä vaikuttavampaa se, että kulutus oli pois juuri kulutushuipuista, sillä lenkkisaunat lämpenevät yleensä arki-iltaisin.