Me lajitellaan

Jätteiden lajittelu on VAV:lla aina tärkeää. Vuosi 2024 on meillä lajittelun ja kierrättämisen teemavuosi.

Teemavuoden aikana kiinnitämme huomiota kierrätysasteen parantamiseen, jätteiden määrän vähentämiseen ja oikeaoppiseen lajitteluun. Aihe on tärkeä, sillä jokaista Suomessa asuvaa henkilöä kohden kertyy noin 609 kiloa jätettä joka vuosi – yhteensä 3,4 miljoonaa tonnia vuodessa. Suomi on sitoutunut kierrättämään yhdyskuntajätteestä 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, 60 prosenttia 2030 mennessä ja 65 prosenttia 2035 mennessä. Vantaalaisten kotitalouksien kierrätysaste oli viimeisen tilaston mukaan 44 prosenttia, joten kurottavaa on paljon.  Siispä osallistutaan yhdessä talkoisiin ja lajitellaan huolella kaikki kotitalouksiemme jätteet oikeisiin keräysastioihin! 

VAV:n vastuullisuustavoitteet ovat linjassa kansallisten tavoitteiden kanssa. Lajittelun ja kierrättämisen teemavuoden toimet tukevat kahta VAV:n vastuullisuuden tavoitetta: kierrätysasteen parantamista ja kestävän asumisen edistämistä. Ympäristöhyötyjen lisäksi huolellinen lajittelu pitää jätekustannukset kurissa: sekajäte on jätejakeista kallein.

Kuuntelimme teemavuoden sisällön suunnittelussa erityisesti asukkaitamme. Sähköinen teemavuoden kyselymme keräsi yli 1 000 vastausta ja paljon kehitysideoita. Vuosisuunnitelma onkin tehty tulosten pohjalta. Kiitos vielä kerran kaikille vastaajille!