Hakunila, Nissas

Hakunilan kaupunginosa sijaitsee Lahdenväylän ja Kehä III:n risteyksen koillispuolella. Idässä alue ulottuu Kormuniitynojaan ja pohjoisessa kaupunginosa sivuaa Itä-Hakkilan omakotialuetta. Maiseman pääpiirteet muodostavat korkea ja kallioinen, pohjois-etelä -suuntainen selänne kahden laaksopainanteen välissä.

Hakunilan vanhin maatalousasutus on sijoittunut juuri Kormuniitynojan laakson reunalle ja se on Vantaan vanhimpia kylänpaikkoja. Seudulla on kukoistanut myös kartanokulttuuri. Ojan eteläpuolelle, nykyiseen Ojangon kaupunginosaan, syntyi 1600-luvun puolivälin tienoilla Håkansbölen kartano. Pohjoispuolelle, laskuojan varrelle rakennettiin 1900-luvun alussa Nissbackan kartano. Nissbacka toimii tätä nykyä kuvanveistäjä Laila Pullisen työtilana ja taidemuseona. Kartanon puisto vuosisatoja vanhoine tammineen ja lehmuksineen sekä veistoksineen on kesäisin avoinna yleisölle.

Aluerakentamisen tuloksena on korkealle kallioselänteelle noussut 1970-luvun tasakattoisten ja laatikkomaisten kerrostalojen alue – Hakunilan palvelualueen keskus. 1980-luvulla uusi entistä monimuotoisempi kerrostalorakentaminen on edennyt pohjoisemmaksi. Monimuotoisuutta on myös lisätty alueen keskuksessa. Keskustan ostoskeskus, kirkko ja parisenkymmentä taloa ovat saaneet perusparannuksen myötä uutta ilmettä.

Hakunila on laajan alueen kaupallisten ja osin myös julkisten palveluiden keskus. Niinpä alueen ostoskeskukseen ja sen ympärille on keskittynyt useita elintarvikekauppoja, posti, apteekki, kampaamoita ja kahviloita. Seudulla on Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto, sosiaali- ja terveysasema ja Hakunilan seurakunnan kirkkoherranvirasto. Kaupunginosassa on myös useita päiväkoteja, kouluja, kirjasto sekä uimahalli ja urheilupuisto. Löytyypä alueelta vielä nuorisotila ja neuvolakin. Hakunilassa on myös pieni teollisuusalue.

Moninaisesta rakentamisesta huolimatta Hakunilassa on myös luontoarvoja. Hakunilan ja Sotungin rajaseudun vanhahkoissa kuusikoissa elää kuultomittari, joka on paikallisesti silmällä pidettävä laji. Samoilla tienoilla sijaitsevat lehtorinteet ja ketokasvillisuus ovat näkemisen arvoisia.

Nissas on Hakunilan kaupunginosan pohjoisin osa-alue. Se on rakentunut pääasiassa 1990-luvulta lähtien muodostaen kallioista maastoa mukailevan, matalahkojen kerrostalojen ja rivitalojen alueen. Alueen täydennysrakentaminen jatkuu edelleen.

Lisätietoa Hakunilasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista