Hallinto

VAV-konserniin kuuluvat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy ja kaksi tytäryhtiötä VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.

Vastuullisuudella on olennainen rooli VAV-konsernin toiminnassa, jolle asetetaan vuosittain tavoitteita Vantaan kaupungin omistajaohjauksen taholta. Vastuullista toimintatapaa toteutetaan läpi koko VAV:n toiminnan. VAV:n johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja seurata vastuullisen johtamisen toteutumista käytännössä. Avainasemassa on yrityksen operatiivinen taso, jonka muodostavat vuokraus, isännöinti, kiinteistönpito, rakennuttaminen, talous ja hallinto.

Liiketoiminnan mahdollisia riskejä kartoitetaan riskienhallinnalla, jonka tarkoitus on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja lisätä organisaation tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista. Riskit kartoitetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä.

Toiminnan seuranta ja mittaaminen

VAV kehittää raportointia ja mittaamista Power BI:n avulla vuoden 2020 aikana.

VAV Yhtymän hallitus (kuva)

 • Tuula Laukkanen, puheenjohtaja
 • Petri Koivuniemi, 1. varapuheenjohtaja
 • Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja, puuttuu kuvasta
 • Hannu Ahonen
 • Tanja Aidanjuuri-Niemi
 • Marilla Kortesalmi, puuttuu kuvasta
 • Jasi Kuokkanen, puuttuu kuvasta
 • Markku Miettinen, eronnut 10/2019
 • Carita Orlando, puuttuu kuvasta
 • Ari Männikkö
 • Jussi Särkelä
 • Sirpa Tuuva
 • Tomi Henriksson, asiantuntijajäsen
 • Martti Lipponen, asiantuntijajäsen
 • Teija Ojankoski, toimitusjohtaja
 • Sanna Lesch, sihteeri

Tilintarkastajat

 • BDO Audiator Oy
 • Heidi Vierros KHT (asukastilintarkastaja)

Ajankohtaista