Hallitus

VAV-konserniin kuuluvat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy ja kolme tytäryhtiötä VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy.

Vastuullisuudella on olennainen rooli VAV-konsernin toiminnassa, jolle asetetaan vuosittain tavoitteita Vantaan kaupungin omistajaohjauksen taholta. Vastuullista toimintatapaa toteutetaan läpi koko VAV:n toiminnan. VAV:n johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja seurata vastuullisen johtamisen toteutumista käytännössä. Avainasemassa on yrityksen operatiivinen taso, jonka muodostavat vuokraus, isännöinti, kiinteistöt ja kiinteistötekniikka, rakennuttaminen, talous ja hallinto.

Liiketoiminnan mahdollisia riskejä kartoitetaan riskienhallinnalla, jonka tarkoitus on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja lisätä organisaation tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista. Riskit kartoitetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä.

Toiminnan seuranta ja mittaaminen

VAV on kehittänyt raportointia ja mittaamista Power BI:n avulla vuodesta 2020 alkaen.

VAV Yhtymän hallitus 23.9.2021 alkaen

   • Jussi Särkelä, puheenjohtaja
   • Carita Orlando, varapuheenjohtaja
   • Janne Koskinen
   • Petri Koivuniemi
   • Sari Paukku-Sani
   • Naima el Issaoui
   • Heikki Sipiläinen
   • Markku Weckman
   • Tanja Aidanjuuri-Niemi
   • Ari Männikkö
   • Noora Hammar
   • Teija Ojankoski, toimitusjohtaja
   • Laura Luhtanen, sihteeri

Tilintarkastajat

   • KPMG Oy Ab,  KHT Pepe Tamminen (vastuullinen tarkastaja)

Päivitetty 24.9.2021

Ajankohtaista