Hämeenkylä, Pähkinärinne

Hämeenkylän kaupunginosan rajana on pohjoisessa Kehä III, idässä Vihdintie ja etelässä Rajatorpantie. Lännessä alue rajautuu Linnaisten metsä- ja peltoalueisiin. Pääosa Hämeenkylästä on savikkolaaksoa, jota kirjavoittavat hiekka- ja sorakukkulat. Laakso on syvä ja se sijaitsee lounais–koillis -suuntaisen kallion murroslinjassa. Murroslaakson pohjalla virtaa puro, joka laskee luoteessa Pitkäjärveen.

Lehtevällä mäellä pohjoisen peltoalueen keskellä sijaitsee Hämeenkylän kartano, joka on muodostettu jo 1580-luvulla. Kartanon rakennukset ovat 1800-luvun alusta, ja ne on suunnitellut C. L. Engel. Rakennusryhmä jäi kuitenkin aikanaan keskeneräiseksi ja sitä on täydennetty 1960-luvulla rakennetulla uudisrakennuksella, jossa toimii mm. Tukkukauppojen Oy:n koulutuskeskus. Todennäköisesti nykyinen tilanne tulee säilymään ja kartanoalue saa edelleen hallita ympäröivää viljelymaisemaa.

Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta Hämeenkylä on nykyisin vilkasta aluetta. Alueen rakentaminen alkoi toden teolla 1970-luvulla, jatkuen lähes yhtä vilkkaana 1980-luvulle. Kiivaan rakentamisen alkuhetkinä tuotettiin hyvin paljon kerrostaloja, mutta 1980-luvulla suhde oli lähes tasan pien- ja kerrostalojen kesken. 1970-luvun alussa Vihdintien tuntumaan, vanhan Hämeenkylän eteläpuolelle, rakennettiin Pähkinärinteen kerrostaloalue. Kymmenen vuotta myöhemmin rakennettiin rivitaloja pohjoiseen, lähemmäs Kehätietä. 1990-luvulla rakentamisen painopiste oli vuokrataloissa, joiden osuus alueen asunnoista onkin nykyisin kaksi viidesosaa.

Hämeenkylässä teollisuusalueet ovat sijoittuneet liikenteellisesti edullisille paikoille pääteiden varsille. Kehätien varren teollisuusalue on Tukkukauppojen Oy:n käytössä. Lisäksi kauppa- ja muita palvelutoimintoja on keskittynyt Vihdintien teollisuusalueille. Kaupunginosa kuuluukin Myyrmäen palvelualueen merkittävimpiin työpaikka-alueisiin. Vuoden 2001 tietojen mukaan alueen työpaikoista yli 90 prosenttia löytyi palvelualoilta.

Alueen palveluvarustus on melko hyvä. Hämeenkylässä on oma neuvolan, joka sijaitsee Pähkinärinteen alueella kirjaston vieressä. Pienempiä lapsia varten on myös useita päiväkoteja ja isommille lapsille löytyy kaksi koulua: Pähkinärinteen ja Tuomelan koulut. Päivittäistavarat voi ostaa alueen kahdesta elintarvikekaupasta.

Hämeenkyläläisillä on kaksi tärkeätä ulkoilualuetta. Pohjoisessa Pikkujärven lasku-uoman kosteikkoalue tarjoaa oivat mahdollisuudet luonnon tarkkailuun. Pähkinärinteen asukkaiden lähivirkistysalueena on puolestaan Lammaslampi ympäristöineen. Tämän matalan lammen maisemallinen arvo on huomattava, sillä järvi sijaitsee aivan kerrostaloalueen tuntumassa.

Lisätietoa Hämeenkylästä ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista