Kuninkaala

Kuninkaalan kaupunginosa sijaitsee Tikkurilan ja pääradan itäpuolella. Kaupunginosa ulottuu kapeana kaistaleena aina pääradasta Lahdenväylään. Koko eteläraja on yhteinen Helsingin kanssa.

Kuninkaalan pientaloasutus on rakennettu kolmelle erilliselle pientaloalueelle. Heidehofin ja Kuusikon asuinalueet sijaitsevat lähellä Kehä III:a, ja kolmas pieni asuinalue on Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän välissä. Pientaloalueet ovat pääasiassa rakentuneet 1950- ja 1960- luvuilla, jonka jälkeen rakentaminen hidastui. Vuosikymmenen pituisen tauon jälkeen rakentaminen on jälleen vilkastunut, ja 1980- ja 1990 -luvuilla alueella rakennettiin paljon. Kuninkaalan laidalle lähelle rataa nousi pieni, vaaleiden ja matalien kerrostalojen alue. Myös Kuninkaalan omakotialue tiivistyi sinne lähinnä 1990-luvulla rakennettujen rivitalojen myötä.

Kuninkaalan alueella on enemmän työpaikkoja kuin alueella asuu työllisiä. Työtarjonta on myös poikkeuksellista, sillä yli puolet työpaikoista löytyy jalostuksesta. Aiemmin suhde oli vieläkin suurempi jalostuksen hyväksi, mutta 1990-luvun lopussa palvelualojen työpaikat lisääntyivät, kun samaan aikaan jalostuksen työpaikkamäärä pysyi ennallaan. Kuninkaalan merkittävimmät yritykset ovat kemianteollisuuden alalla. Lisäksi alueella on Kuusikon alakoulu.

Kalkkikallio on Kuninkaalan suurin metsäalue. Kallion suhteellisen korkealle kohoava laki ja etelärinne ovat säästyneet asuntorakentamiselta. Ylhäältä mäeltä aukeaa kaunis näköala Tikkurilan ylängölle. Kalkkikallio sisältää nimensä mukaisesti runsaasti kalkkia ja se luovuttaa sitä kasvien käyttöön.

Lisätietoa Kuninkaalasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista