Kuninkaanmäki, Kolohonka

Kuninkaanmäki on Hakunilan suuralueen pohjoisin kaupunginosa, jolla on yhteistä rajaa Sipoon kanssa. Sipooseen vie kaupunginosan läpi kulkeva Vanha Porvoontie. Lännessä rajapyykkinä toimii Lahdenväylä ja idässä laajat Sotungin metsät.

Valtaosa nykyisestä Kuninkaanmäestä kuului aikanaan Sotungin maarekisterikylään. Pitkän aikaa Kuninkaanmäki olikin Sotungin kylän metsäistä ja mäkistä takamaata. Alueen säilymisestä metsäalueena pitivät huolen maisemaa hallitsevat vaihtelevat maastonmuodot, kuten jyrkkäpiirteiset kallioalueet ja painanteiden pienet suot.

Koska maataloudelle oli alueella tilaa vain niukalti, on Kuninkaanmäessä vanhaa asutusta varsin vähän. Vanhimmat tilat ovat sijoittuneet lähelle aluetta halkovaa vuosisatojen ikäistä tietä, Suurta Rantatietä, jota nykyisin kutsutaan Vanhaksi Porvoontieksi. Etelä-pohjois-suunnassa Kuninkaanmäen halki kulki jo 1940-luvulla Kiertomäentie, jonka varrella sijaitsi myös vanhoja tiloja, kuten Forsbacka. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpiin rakennuksiin kuuluu Vanhan Porvoontien kupeessa sijaitseva Byändanasuintalo 1830-luvulta.

Kuninkaanmäen väljä pientaloalue on syntynyt monessa eri vaiheessa. 1930- ja 1940-luvuilla rakentui osa Kiertomäentien ympäristöstä. Toinen rakentamisvaihe ajoittuu Lahdentien valmistumisen aikoihin 1950-luvun alkupuoliskolle ja asutus laajeni vielä 1960-luvulla Vanhan Porvoontien varrelle ja sen eteläpuolelle.

Lahdenväylä valmistui 1970-luvulla vanhan tien rinnalle ja Kuninkaanmäen liikenneyhteydet paranivat. Lahdenväylän ja Lahdentien vierialueilta löydettiin tilat myös teollisuuskortteleille ja sen itäpuolelle rakennettiin uusi Kolohongan asuinalue. Kolohongan asuinalue poikkeaa vanhasta Kuninkaanmäestä. Se on tiiviimpi, mutta naapurinsa lailla kuitenkin ilmeeltään metsäinen.

Kuninkaanmäen teollisuusalue on osa laajaa Hakkilan yritysaluetta, joka sijaitsee Lahdenväylän molemmin puolin. Pikkulapsille on kaupunginosassa yksityinen päiväkoti ja hieman vanhemmille lapsille löytyy toimintaa Kolohongannuorisotilasta. Pienessä Kolohongan liikekeskuksessa toimii muun muassa kauppa, sisustusliike ja yhdistetty kioski/burger-paikka.

Lisätietoa Kuninkaanmäestä ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista