Asunnon vaihtaminen ja luovuttaminen

Asunnon vaihtaminen

Elämäntilanteesi ja tarpeesi saattavat muuttua asumisaikanasi. Myös näissä tilanteissa pyrimme turvaamaan asumisen jatkuvuuden. Asuttuasi nykyisessä asunnossa vähintään vuoden voit hakea vaihtoa toiseen asuntoon.

Asunnon vaihtoa hakevan tulee täyttää tavanomainen asuntohakemus. Mahdollisen asuntotarjouksen edellytyksenä on, että hakija on hoitanut nykyiseen vuokrasuhteeseen liittyvät velvoitteet moitteettomasti. Asunnonvaihtajaa koskevat myös varallisuusrajat.

Jo asunnon vaihtoa hakiessa on hyvä huomioida, että vanhan asunnon vakuusmaksua ei voi siirtää uuteen asuntoon. Lisäksi kannattaa varautua mahdollisiin päällekkäisiin vuokriin. Tarkemmat ohjeet nykyisen asunnon irtisanomisesta ja uudesta vuokrasopimuksesta sekä vakuusmaksun maksamisesta annetaan asuntotarjouksen yhteydessä.

Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse siinä vaiheessa, kun sinulle sopiva asunto on tarjolla. Ilmoita vastauksesi asuntotarjoukseen sovitussa ajassa. Muussa tapauksessa asuntoa tarjotaan seuraavalle hakijalle.

Asunnon tilapäinen luovuttaminen

Asunnon tilapäinen luovuttaminen on tilanne, jossa vuokralainen vuokraa hallitsemansa huoneiston kokonaan toiselle yksityishenkilölle. VAV:n vuokralaisen on mahdollista luovuttaa asuntonsa tilapäisesti toiselle henkilölle vain siinä tapauksessa, että hän joutuu työn, opiskelun, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi asumaan tilapäisesti toisella paikkakunnalla.

Asunnon tilapäinen luovutus on mahdollista enintään kahdeksi vuodeksi, ja siitä on ilmoitettava kirjallisesti VAV:lle. Ilmoituksen lisäksi vuokralaisen tulee toimittaa VAV:lle todistus työstä, opiskelusta, tai muusta sellaisesta tekijästä, jonka vuoksi hän joutuu asumaan toisella paikkakunnalla. Valmiin lomakkeen ilmoituksen tekemiseen voit ladata tästä. Tarvittaessa voit pyytää lomakkeen myös VAV:n asiakaspalvelusta.

Asunnon alkuperäinen vuokralainen vastaa tilapäisen luovutuksen aikana edelleen kaikista vuokrasuhteen velvoitteista. Jos esimerkiksi asunnon vuokra jää tilapäisen luovutuksen aikana maksamatta, vuokrarästit peritään alkuperäiseltä vuokralaiselta, ei tilapäiseltä asukkaalta. Jos asunnosta on tehty tilapäisen luovutuksen ajaksi alivuokrasopimus, alkuperäinen vuokralainen ei saa periä alivuokralaiselta enempää vuokraa, kuin mitä VAV:n ilmoittama virallinen vuokra on.

VAV:n asunnon käyttäminen kaupallisessa majoitustarkoituksessa, esimerkiksi Airbnb:n tai muun vastaavan palvelun kautta, on kielletty.

Luvaton jälleenvuokraus

Luvaton jälleenvuokraus on tilanne, jossa vuokralainen ei itse asu huoneistossa vaan on luovuttanut sen luvattomasti toiselle henkilölle. Jälleenvuokraus on luvaton, jos se ei johdu yllä mainituista syistä (työ, opiskelu, sairaus tai vastaava) eikä asiasta ole ilmoitettu VAV:lle. Vaikka alkuperäinen vuokralainen olisi tehnyt uuden asukkaan kanssa alivuokrasopimuksen, jälleenvuokraus on luvaton, jos se ei täytä edellä mainittuja ehtoja.

Jos VAV toteaa vuokralaisen luovuttaneen asunnon luvattomasti eteenpäin, hänen vuokrasuhteensa voidaan päättää. Tällöin myös asunnossa tilapäisesti asuva henkilö joutuu muuttamaan pois. Mahdollisista vuokrarästeistä vastaa alkuperäinen vuokralainen.

Ajankohtaista