Ympäristö­ystäväl­lisempää viherhoitoa

Viherpalvelu Greener  hoitaa viheralueita VAV:n kiinteistöillä. Greener käyttää sopivia, ajanmukaisia työvälineitä ja viheralueiden hoitotöissä vältettään kemiallisia rikkakasvintorjunta-aineita. Käytössä on täysin kemikaaliton kuumavesilaite rikkakasvien torjuntaan, jota voidaan käyttää sekä istutus- että pinnoitetuilla alueilla. Viherkasvien tuholaistorjuntatöissä käytetään kemiallisten aineiden rinnalla biologista torjuntaa eli ripsiäispetopunkkeja ja amerikanleppäpirkkoja.

Pienkoneissa Greener siirtyy akkukäyttöisiin laitteisiin sitä mukaan kun konekalustoa uusitaan. Näin vähennetään huomattavasti ympäristön kuormitusta niin päästöjen kuin esimerkiksi koneiden käytöstä aiheutuvan melun osalta.

Kaikissa Greenerin hoidossa olevissa VAV:n kohteissa toimitaan Greenerin arvojen ja yhteisten toimintatapojen mukaisesti. Greener on sitoutunut noudattamaan VAV:n viherhoito-ohjelmaa, jonka tarkoitus on tuottaa ja ylläpitää asukkaille viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä.

Rikkakasvintorjuntaa Greener käyttää vain VAV:n hyväksymiä torjunta-aineita ja noudattaa aina kemikaalien käyttöturvallisuustiedotetta. Torjunta-aineita ei käytetä sateisella tai tuulisella säällä, eikä niitä käytä ollenkaan leikkipaikoilla ja niiden läheisyydessä. Torjunnat tehdään aina tarpeen mukaan, eli jos rikkakasveja ei ole, ei torjunta-aineita käytetä turhaan.

Greener vastaa myös jätteiden oikealaisesta lajittelusta ja käsittelystä. Hoitotyöstä syntyvän puutarha-, oksa- ja sekajätteet lajitellaan jo kohteessa ja toimitetaan jäteasemille jatkokäsittelyä varten. Puutarhajätteille käytetään uudelleenkäytettäviä keräysastioita, mikä vähentää sekajätteen määrää.


Pilottikohteet Marsinkuja 1 ja Kerkkäkuja 3

Ekologisemman viherhoidon pilottikohteissa Marsinkuja 1 ja Kerkkäkuja 3 ympäristöystävällisyys ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ovat viherhoidossa etusijalla. Pihojen rikkakasvintorjunta tehdään kemikaalien sijaan kuumavesilaitteella ja lannoitukset viljavuusanalyysien pohjalta ympäristöystävällisin tuottein.

Molemmissa kohteissa on tänä kesänä käynnissä niittyprojekti, jonka avulla vähennetään nurmikonleikkuusta tulevia päästöjä ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Sen lisäksi, että näillä nimetyt alueet niitetään nurmikonleikkuun sijaan,  niittykasvien leviämistä vauhditetaan koealueilla, joihin on kylvetty eri niittysiemenseoksia. Marsinkuja 1 -kohteeseen on valikoitunut aurinkoisen ja kuivan paikan niityksi sopiva perhosniittyseos,  kun taas Kerkkäkuja 3 -kohteessa siemenseoksista on kokeilussa Kaupunkisissin siemenpussi, Harjuketo ja Tuore metsäniitty.

Lisätietoa: VAV:n vihervastaava Kristiina Pirhonen-Pohja