Hämevaara

Hämevaaran kaupunginosa Espoon rajalla on pinta-alaltaan Vantaan pienimpiä (1 neliökilometri). Läntisestä naapuristaan, Linnaisista, alueen erottaa laaja viheralue. Pohjoisessa alue sivuaa Hämeenkylän ja idässä Vapaalan kaupunginosaa. Hämevaara on osa laajempaa taajamaa, joka reunustaa Vihdintietä Myyrmäen palvelualueella.

Miljööltään yhtenäinen ja omaperäinen Hämevaaran pientaloalue kuuluu Vantaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Yli puolet nykyisestä asuntokannasta valmistui 1950- ja 1960-luvuilla. Kyseisenä aikana rakennettua aluetta luonnehtivat kaartuvat katulinjat ja niiden varsille sijoittuvat rapatut tai bungalow-tyyppiset pientalot. Katuverkko on vuoden 1957 tehdyn rakennussuunnitelman mukainen.

Uudemman omakotialueen yhtenäinen ilme perustuu tiilivuoratun tyyppitalon käyttöön. Alueen ominaisluontoa vahvistaa hyvin säilynyt metsäluonto, jota on jäänyt melko väljien tonttinauhojen väliin. Asuntorakentaminen oli vilkasta myös 1980-luvulla, jolloin Hämevaara sai pienen ja viihtyisän 13 talon kerrostaloalueen.

Hämevaaran työpaikat ovat vuodesta 1995 lähes kolminkertaistuneet ja yhä useampi työllistäjä on palvelualan yritys. Kunnallisista palveluista Hämevaarassa on päiväkoti Långbackabergetin kupeessa.

Hämevaaran pohjoisosassa sijaitsevan Långbackabergetin korkea kallioselänne ulottuu Linnaisten puolelle. Långbackabergetin huipulla on runsaasti kauniita avokallioalueita, joita reunustavat karun kangasmetsän männiköt. Kallion rinteillä on useita komeita siirtolohkareita.

Lisätietoa Hämevaarasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista