Havukoski

Havukosken kaupunginosan pohjoispuoli on tehokkaasti rakennettu kerrostaloalue. Alue tunnetaan laajalti Koivukylän lähiönä. Kaupunginosa rajautuu idässä Keravanjokeen ja etelässä Rekolanojaan. Lännessä seutu sivuaa päärataa ja pohjoisessa Rekolan omakotialuetta. Havukosken alueella sijaitsee myös vanha Rekolan (Hanabölen) kylä.

1970-luvulla alueelle rakennettiin tuhansia asuntoja. Sen jälkeen valmistuneiden asuntojen määrä voidaan laskea sadoissa. Jotkin korkeat tornitalot ulottavat siniset, keltaiset ja valkoiset kylkensä yli kymmenen kerroksen korkeuteen. Välissä on matalampia kolmi-nelikerroksisia taloja. Asunnot ovat pääosin melko pieniä, ja asuntokunnista puolet on yhden hengen asuttamia. Vuosien saatossa yksin asuvien osuus on kasvanut ja monihenkisten perheiden laskenut.

Havukosken työpaikoista noin 85 prosenttia on palvelualoilla. Palveluita alueella tarvitaankin suuren väestömäärän vuoksi. Havukoskella on vilkkain elämä keskittynyt lähelle rataa ja asemaa. Koivutorin ostoskeskuksessa on elintarvikekauppa, posti sekä yhdistetty nuorisotila, kirjasto ja yhteispalvelupiste. Aseman tuntumassa on myös vanhusten asuintalo Koivutori. Lisäksi Havukoskella on useita päiväkoteja ja kouluja sekä joukko muita julkisen hallinnon palvelupisteitä, kuten vammaisten opetus- ja toimintakeskus, käsityöasema ja terveydenhuolto-oppilaitos.

Virkistäytymisen ja ulkoilun kannalta tärkeimpiä alueita ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävä Rekolan vanha kylä ympäristöineen sekä Keravanjoen varsi. Jokivarren maiseman huippukohdan muodostaa rannalla sijaitseva Havukosken tila, jonka nykyinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Jokivartta ympäröivät pellot ovat edelleen viljeltyjä ja vastakohtana tiiviisti rakennetulle kerrostaloalueelle ne ovat oiva paikka vapaa-ajanviettoon.

Lisätietoa Havukoskesta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista