Hiekkaharju

Hiekkaharjun kaupunginosaan kuuluu etelässä tiivis radanvarsitaajama, joka liittyy Tikkurilan keskustaajamaan. Pohjoisosan Hiekkaharjusta kattaa Rekolanojan laakson viljelyaukea. Hiekkaharjun taajama sijaitsee luode–kaakko -suuntaisella pitkällä harjulla, joka alkaa merestä, kulkee Helsingin Kallvikinlahden kautta Vantaan ja Keski -Uudenmaan halki noin 60 kilometrin matkan.

Hiekkaharjua rajaavan pääradan ansiosta seudun palstoittaminen aloitettiin suhteellisen varhain. Omakotiasutus alkoi levittäytyä harjuselänteille jo 1920- ja 1930- luvuilla. 1940-luvulla rakentaminen hidastui, mutta vilkastui jälleen huomattavasti 1980-luvulla. Kaupunginosa on rakentunut melko tiiviiksi asuinalueeksi, jolla on vahvat ominaispiirteet. Kasvillisuus on tiheää ja hyvin hoidettua, katuja reunustavat joko rakennetut aidat tai pensasaidat. Alueen talot ovat vaihtelevia ja monipuolisia, useilla tonteilla on vanhoja kapearunkoisia piharakennuksia.

Kaupunginosaan rakennettiin 1970- ja 1980-luvuilla myös kerrostaloalue, joka istuu hyvin aluekokonaisuudessa. Kaiken kaikkiaan reilu puolet kaupunginosan asunnoista on kerrostaloissa, jotka ovat sijoittuneet Hiekkaharjun pääväylän, Hiekkaharjuntien, varteen.

Eniten työpaikkoja Hiekkaharjussa tarjoavat alueen palvelut: Hiekkaharjun koulu, päiväkodit, kaupat, apteekki ja alueella sijaitseva hoivakoti. Hiekkaharjussa on myös jonkin verran yritystoimintaa, kuten sähköalan yrityksiä.

Kaupunginosan suosiota hyvänä asuinpaikkana lisää myös pohjoinen Rekolanojan laakson viljelymaisema, jota Hiekkaharjun kohdalla kutsutaan Malmipelloksi. Laakso on tärkeä virkistysalue hiekkaharjulaisille, ja se on myös luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi maisemaksi. Komean peltoaukean keskellä kulkee Rekolanoja, jonka laajat puronvarsilehdot ja tuoreet lehtorinteet erottuvat kauas pellon laidalle.

Lisätietoa Hiekkaharjusta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista