Itä-Hakkila

Itä-Hakkilan kaupunginosa rajautuu lännessä Lahdenväylään, pohjoisessa naapurina on Kolohongan omakotialue ja etelässä viheraluekaistale erottaa kaupunginosan Hakunilan Nissaksesta. Idässä kaupunginosa sivuaa Sotungin laaksoa.

Itä-Hakkilan rakentaminen aloitettiin Lahdentien valmistumisen aikoihin 1950-luvun alkupuoliskolla. Aluetta rakennettiin nopeasti parin vuosikymmenen ajan, jonka jälkeen rakentaminen hidastui. 1980-luvulla rakentaminen jälleen vilkastui, jopa niin, että asuntokanta tuplaantui. Joka kymmenes alueen asunnoista on vuokra- tai asumisoikeusasunto.

Alueen työpaikat ovat koko ajan lisääntyneet. Esimerkiksi vuodesta 1990 vuoteen 2000 työtarjonta tuplaantui. Eniten työpaikkoja on lähellä Lahdenväylää sijaitsevalla alueella, joka on osa väylän molemmin puolin laajenevaa Hakkilan teollisuusaluetta. Alueelle on keskittynyt mm. tukkukaupan varastoja ja muita logistiikka-alan yrityksiä.

Palveluista lähes kaikki sijaitsevat purolaakson länsipuolella. Alueella on päiväkoti, alakoulu ja kirkko. Kaupalliset ja postin palvelut itähakkilalaiset joutuvat hakevat Kuninkaanmäen puolelta, Kolohongan liikekeskuksesta. Lähellä Itä-Hakkilan koulua on urheilukenttä. Itä-Hakkilassa sijaitsee myös Pavi, pääkaupunkiseudun viimeisellä tanssilavalla. Tanssahtelemaan pääsee aina huhtikuun puolivälistä lokakuun puoleen väliin.

Samoilla seuduilla, vilkkaasti liikennöidyn Lahdenväylän kupeessa, on melko yllättäen kaksi kasvistollisesti arvokasta pienaluetta. Näkemisen arvoinen on myös keskellä Itä-Hakkilaa melko syvässä laaksossa virtaava puro, jonka varrella kasvaa saniaislehtoa. Etelässä Liinapellon ympäristö soveltuu hyvin ulkoilu- ja virkistyskäyttöön.

Lisätietoa Itä-Hakkilasta ja lähialueista löydä Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista