Jokiniemi

Jokiniemi on selvärajainen kaupunginosa Tikkurilan itäpuolella. Etelässä ja idässä alue sivuaa Keravanjoen mutkaa, pohjoisessa Rekolanojaa ja idässä päärataa. Hiekkaharjun matala harjuselänne ulottuu Jokiniemen puolelle päättyen Winterinmäeksi kutsuttuun moreenimäkeen. Muuten Jokiniemi on alavaa Keravanjokilaaksoa.

Jokiniemi alkoi kehittyä Suomen teollistumisen alettua, sillä alueella riitti koskivoimaa. Lähellä Tikkurilaa Keravanjoki laskee voimakkaasti ja yltyy vaahtoavaksi koskeksi. Tällä paikalla tiedetään sijainneen myllyn jo 1600-luvulla. Pari vuosisataa myöhemmin, vuonna 1862, myllyn yhteyteen perustettiin öljynpuristamo. Samana vuonna valmistui päärata Tikkurilaan, mikä antoi teollistumiselle lisää vauhtia. Vuosikymmenen lopulla rakennettiin öljynpuristamon viereen vernissakeittämö. Öljynpuristamo ja vernissatehdas olivat alkuna kukoistavalle maali- ja lakkateollisuudelle, joka vuosien mittaan laajeni laajenemistaan ja sai nimekseen Tikkurilan Väritehtaat, nykyisin Tikkurila Oy. Toinen merkittävä laitos Jokiniemen historiassa on viime vuosisadan alun tienoilta oleva Maatalouden Tutkimuskeskus.

Jokiniemessä asutaan lähinnä 1960-, 1970- ja 1990 -luvuilla rakennetuilla kerros- ja rivitaloalueilla. Asuntotuotanto oli huipussaan 1990-luvulla, jolloin rakennettiin lähes yksinomaan vuokra-asuntoja kerrostaloalueille. Rakentaminen jatkuu edelleen ja vastakohtana 1990-luvulle, 2000-luvulla valmistui enimmäkseen omistusasuntoja.

Jokiniemeläiset käyvät töissä pääsääntöisesti asuinalueen ulkopuolella. Alueella sijaitsevista työpaikoista valtaosa kunnan tai valtion toimipaikoissa. Radan varteen on rakennettu laaja toimisto- ja asuinalue, jonne on valtion virastoista muuttanut Metsähallitus, Keskusrikospoliisi, Metsäntutkimuslaitos ja Vankeinhoidonkoulutuskeskus. Jokiniemessä on poikkeuksellisen paljon yrityksiä, joiden toimiala on maa-, riista- ja metsätalous. Metsätalouden suurin työllistäjä on Metsähallitus, ja maatalouden parissa toimivia yrityksiä on puolestaan keskittynyt Urheilutielle.

Kaupunginosan palveluvarustukseen kuuluu alakoulun lisäksi Tikkurilan lukio ja ammattioppilaitos. Alueella toimii myös useita päiväkoteja. Jokiniemen pohjoisosaan on rakentunut urheilun monitoimipaikka, Hiekkaharjun urheilupuisto, jossa urheilukentän tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi voi harrastaa vaikkapa golfia, tennistä, sulkapalloa tai squashia.

Lisätietoa Jokiniemestä ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista