Kaivoksela

Kaivoksela on vilkasta aluetta. Kaupunginosan halki kulkee Hämeenlinnanväylä, joka lukeutuu pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisimpiin teihin. Idässä alue rajautuu Vantaanjokeen ja lännessä joen muinaiseen lasku-uomaan, Mätäojaan. Etelässä vastaan tulee Helsingin rajalta alkava viheraluevyöhyke. Kaivokselan naapureina lännessä ja pohjoisessa ovat suuret kerrostaloalueet Myyrmäki ja Martinlaakso.

Kaivokselan vanhan kulttuurimaiseman kohokohtana on säilynyt viime vuosisadan alusta peräisin oleva Abramsin maalaistalo, joka sijaitsee maisemallisesti tärkeällä paikalla Mätäojan laakson reunalla. Toinen kulttuurisesti arvokas kohde on Djupbäckin tila Kaivokselan pohjoisosassa. Kaivokselassa on myös vanhan teollisuuden kannalta kulttuurihistoriallisesti merkittävää seutua. Nykyisen kerrostaloalueen länsipuolelta, metsäiseltä mäeltä löydettiin rautamalmiesiintymä vuonna 1744. Samana vuonna aloitettiin louhinta, jota jatkettiin aina vuoteen 1866 saakka. Jälkipolville on jäänyt kaivostoiminnasta muistoksi noin 20 osittain veden täyttämää kaivantoa.

Kaivoksela on Vantaan vanhin lähiö. Alueen syntyminen liittyy ajanjaksoon, jolloin aluerakentaminen oli alullaan ja betonielementtirakentamista kehiteltiin. Kaivoksela rakennettiin vuosina 1961–1965. Väljä ja valoisa pikkulähiö koostuu pienistä tornitaloista, joita ympäröivät maaston korkeuskäyriä myötäilevät matalat pitkähköt talomuurit. Kerrostaloaluetta pidetään edustavana esimerkkinä 1960-luvun lähiörakentamisesta. Uudisrakentaminen oli myötätuulessa jälleen 1990-luvulla ja 2000-luvulla tahti jatkui edelleen. Tämänkin rakentamisen aikakautena on tuotettu lähes yksinomaan kerrostaloja ja Kaivoksela onkin Vantaan kärkipäässä, kun mitataan asuntokannan kerrostalovaltaisuutta.

Kaivokselassa on oma koulu, päiväkoti, neuvola ja kirkko. Arkipäivän kaupalliset tarpeet hoituvat pienehkössä ostokeskuksessa. Kerrostaloalueen kyljessä, Hämeenlinnanväylän molemmin puolin, sijaitsee laajahko teollisuusalue. Alue on mm. Vantaan suurimpiin kuuluva autokaupan keskittymä. Lisäksi alueella on tietoliikenteen ja painamisen osaamista.

Kaivokselan alueen viihtyisyyttä lisäävät vanhan kulttuurihistorian lisäksi kerrostaloaluetta ympäröivät viheralueet. Mätäojan purolaakso on rehevä kosteikkoalue suopainanteineen, allikkoineen ja ainutlaatuisine tulvaniittyineen. Puro ohittaa myös Vaskivuoren komean, valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen. Vaskivuori ja Mätäoja ympäristöineen ovat korvaamattomia ulkoilualueita, keitaita kerrostaloalueiden keskellä.

Lisätietoa Kaivokselasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista