Koivuhaka

Koivuhaka sijaitsee Kehä III:n ja Tuusulanväylän kulmauksessa. Alueella on pitkä menneisyys merkittävien liikenneyhteyksien kanssa, sillä eteläosassa kulkee historiallinen Suuri Rantatie (Kuninkaantie), nykyinen Kuriiritie.

Koivuhaan peltoalueiden palstoittaminen omakotitonteiksi aloitettiin 1940-luvulla. Koivuhakaan nousi sodan jälkeen laaja, yhtenäinen rintamamiestaloalue, joka on kokonaisuutena varsin hyvin säilynyt. Pääosin puolitoistakerroksiset, harjakattoiset puutalot sijaitsevat puutarhamaisilla tonteilla. Ensimmäiset kerrostalot Koivuhakaan tehtiin 1970-luvulla ja vuokra-asunnot 1990-luvun loppupuolella. Pääosin Koivuhaka on edelleen pientalovaltaista aluetta, jonne on koko ajan rakennettu uusia asuntoja. Eri aikakausien rakentamisesta johtuen rakennuskanta on ajallisesti ja tyylillisesti sekoittunutta.

Yritystoimintaa ajatellen Koivuhaan sijainti on erinomainen. Koivuhaka sijaitsee Tikkurilan ja lentoaseman välissä ja isot tiet, Tuusulanväylä ja Kehä III, ovat vieressä. Laajimmat asuntoalueet ovat kaupunginosan itäpuolella, ja yritystoiminta on puolestaan keskittynyt enrmmän liikenne- ja lentomelualueille, jonne on ollut luontevaa sijoittaa teollisuus- ja varastotoimintaa sekä tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Alueesta on muodostunut yksi seudun autokaupan keskuksista.

Tikkurilan keskuspuisto tarjoaa Koivuhaan asukkaille hienon ympäristön virkistäytymiseen. Alueelta on viheryhteys sekä etelään Keravanjoelle että pohjoiseen Tuusulan rajalle saakka. Itälaidalla mutkittelevan Kylmäojan varressa kulkee ulkoilureittejä, jotka talvisin ovat hiihtäjien suosiossa. Ulkoilureittejä pitkin pääsee myös vieressä olevaan Tikkurilan urheilupuistoon, jossa on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.

Lisätietoa Koivuhaasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista