Koivukylä, Leinelä

Koivukylän kaupunginosa sijaitsee pääradan länsipuolella Havukoskea vastapäätä. Alueen itälaidalla virtaa Rekolanoja, jota reunustaa savikkoinen laakso. Pohjoisesta alueelle työntyy hiekkainen selänne, osa laajaa reunamuodostumaa.

Koivukylän pohjois- ja länsiosissa on laajoja alueita, jotka ovat täysin asumattomia. Asutus on täällä keskittynyt pääasiassa omakotialueelle, jota on rakennettu hiljalleen koko viime vuosisadan ajan. Eri vuosikymmenten tyylisuunnat näkyvät rakennuskannassa, mutta hoidetut pihat ja hyväkuntoiset talot antavat alueelle yhtenäisen ilmeen. Pientaloalue sijaitsee nimensä mukaan vanhassa koivikossa.

Yli puolet Koivukylän nykyisistä asunnoista valmistui 1980-luvulla. Tuotannossa keskityttiin kerrostaloihin, kun aiemmin alueella oli ainoastaan pientaloja. Lähelle rataa nousi korkeiden kerrostalojen ryhmä, joka liittyy radan toisella puolella sijaitsevaan Havukosken kerrostaloalueeseen.

Koivukylän luoteiskulmassa sijaitsevan uuden asuinalueen, Leinelän, rakentaminen aloitettiin vuonna 2008. Alue on saanut nimensä vanhasta tilannimestä Lejlestä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat uusiin koteihinsa vuoden 2011 alussa, ja samaan aikaan avattiin Leinelän päiväkoti. Vuonna 2015 avatun kehäradan myötä alueen saavutettavuus parani merkittävästi.

Koivukyläläisillä on muutaman minuutin kävelymatkan päässä laajat ulkoilumaastot. Pohjoisessa alkavat Kylmäojan metsäalueet. Koivukylän puolella on melko laaja, luonnontilaisena säilynyt karu suo. Suota ympäröi kapea korpireunus. Lännessä on puolestaan alue, jonka tekee merkittäväksi elinympäristöksi luonnontilainen puusto, lahopuut ja lehtokasvillisuus. Simonsillan korpi ulottuu myös Koivukylän alueelle. Etelässä aukeaa vanha kulttuurihistoriallisesti merkittävä Rekolanojan laakso. Vaihtelevuutta maisemaan antaa Rekolanoja, joka kulkee vehreänä juovana liki kerrostaloaluetta.

Lisätietoa Koivukylästä ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista