Metsola

Metsolan kaupunginosa on radanvarren taajama, Korson naapurialue. Seutu on vanhaa omakotialuetta, tosin taajamoituminen lähti täällä käyntiin hieman myöhemmin kuin läntisessä Korsossa. Vuosikymmenten kuluessa omakotiasutus on kuitenkin levinnyt laajalle ja Metsolan alue on tiivistynyt rakennetulta alueiltaan.

Metsolan rakennuskannan ikä vaihtelee suuresti vuosikymmeniä jatkuneen rakentamisen ansiosta. Lähellä rataa on vanhin omakotiasutus, joka on osittain saanut väistyä tehokkaamman kerrostaloasutuksen tieltä. Korson keskusta on kovaa vauhtia levinnyt Metsolan puolelle. Keskusta-alueen takaa levittäytyy suhteellisen tasaiselle moreenikentälle rakennettu omakotialue. Suurin osa Metsolan asunnoista on rakennettu 1980-luvulla ja oikeastaan vasta 1990-luvun lopussa asuntotuotanto alkoi hidastua.

Suurin osa Metsolan työpaikoista on palvelualalla. Metsolassa on paljon yrityksiä, jotka ovat keskittyneet rakentamiseen tai liike-elämää palvelevaan toimintaan. Liikenteellisesti edullinen sijainti radan varrella on tuonut Metsolaan pieniä yrityksiä eri aloilta. Asuinkerrostalojen lisäksi on Metsolaan, lähelle rataa, rakennettu ja rakentumassa runsaasti liiketilaa ja pohjoisemmaksi myös teollisuutta.

Metsolan keskusta-alueella on kaksi elintarvikekauppaa, useita ravintoloita ja pikaruokapaikkoja. Lähellä rataa on myös Korson sosiaali- ja terveysasema ja samassa rakennuksessa toimii myös Kelan aluetoimisto. Hieman etelämpänä sijaitsee Vantaan ammatillisen koulutuskeskuksen Minkkitien toimipiste. Kaupunginosassa toimii myös Leppäkorven koulu, useita päiväkoteja sekä neuvola.

Metsolassa on vähän rakentamattomia luonnonalueita. Vehmas, metsään rakennettu omakotialue on sinänsä oivallinen paikka virkistäytymiseen. Pieni lähes luonnontilainen alue sijaitsee omakotialueen pohjoispuolella. Alueelle on linjattu seudullinen ulkoilureitti. Leppäkorven puolelle sijoittuvalta Metsolansuolta alueen asukkaat poimivat mustikkansa kuin omansa, ja hieman kuin oma suo onkin, sillä siitä on koko kaupunginosa saanut nimensä.

Lisätietoa Metsolasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista