Nikinmäki

Nikinmäki sijaitsee Vantaan koilliskulmassa siinä paikassa, missä kaupungin raja tekee mutkan ja työntää niemekkeen Sipooseen. Lännessä alue rajautuu Keravanjokeen. Alue on kahtia jakaantunut asutuksen kannalta: suurin osa asunnoista sijaitsee Sipoontien eteläpuolelle, mutta myös aivan pohjoisessa on kasvava joukko asuntoja.

Nikinmäen aluetta on vuosikymmenten aikana rakennettu vähitellen, vilkkaimmin 1990-luvulla. Myös vanhaa on säilynyt paljon. Uudempi Nikinmäki on rakennettu väljästi pikkupiirteissään kumpuilevalle moreeniselänteelle. Nikinmäen monijäseniset perheet tarvitsevat isoja asuntoja ja asuntojen keskikoko onkin yli 100 neliötä. Alueella on ainoastaan pientaloja. 1990-luvulla asuntotuotantoa vilkastutti etenkin vuokratalojen rakentaminen. Nykyisin joka kymmenes asunto on vuokra-asunto ja myös asumisoikeusasuntoja on jonkin verran.

Nikinmäessä on työpaikkoja omakotialueeksi melko paljon. Alueen teollisuustontit sijaitsevat lähellä Lahdentietä. Nikinmäessä on erityisesti rakentamiseen, huonekalujen valmistamiseen ja ajoneuvojen korjaukseen liittyviä yrityksiä. Nikinmäen palveluvarustukseen kuuluvat elintarvikekauppa ja seurakuntakoti. Muut palvelut haetaan kauempaa, lähinnä Mikkolasta ja Korsosta. Nikinmäen palvelut ovat keskittyneet etelään, pohjoisen pienemmällä asuinalueella ei ole palveluja.

Suuri osa Nikinmäestä on vielä rakentamatta, ja aluetta täplittävät viheralueet kuusikkoineen. Jokivarren pellot ovat osittain viljeltyjä ja muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maiseman.

Lisätietoa Nikinmäestä ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista