Päiväkumpu

Päiväkumpu sijaitsee Lahdenväylän varrella, sen länsipuolella. Etelässä aluetta rajaavat Koivukylänväylä ja Hakkilan kaupunginosa, lännessä Keravanjoki. Pohjoisessa Päiväkummulla on yhteistä rajapintaa Sipoon kanssa.

Päiväkummun pientaloaluetta alettiin rakentaa heti sotien jälkeen, ja omakotialue laajeni etenkin 1970-luvulla. Tähän lienee vaikuttanut Lahden moottoritien valmistuminen vuonna 1973, mikä paransi yhteyksiä pääkaupunkiin. 1980-luvun loppupuolella väestönkasvu kiihtyi uudelleen, kun uusia pienkerros- ja rivitaloja alettiin rakentaa kaupungin omistamille maille Päiväkummun itä- ja eteläosiin. Näiden alueiden rakentaminen on jatkunut kiihkeänä vielä 1990- ja 2000-lukujen puolella, jolloin valmistui lähes puolet alueen nykyisestä asuntokannasta. Rakentaminen sai myös uusia piirteitä, kun alueelle valmistui vuokra- ja asumisoikeusasuntoja.

Päiväkummussa on lapsia varten alakoulu ja pienemmille päiväkoti. Koulun yhteydessä toimii myös neuvola. Kaupunginosassa on päivittäistavarakauppa. Päiväkumpulaisten yhteistoiminnan keskuksena toimii iltaisin seurakuntatalo. Suurin työnantaja kunnallisten palvelujen jälkeen on palvelukoti Vantaan Kerttuli, joka on tarkoitettu vammaisten henkilöiden lyhyt- ja pitkäaikaiseen asumiseen. Lisäksi asutuksen lomassa on joukko pieniä yrityksiä.

Päiväkummun asuinaluetta ympäröivät viheralueet kaikissa ilmansuunnissa. Lisäksi asuntoalueen monet rakentamattomat tontit toimivat usein leikki- ja ulkoilupaikkoina. Etelässä asuinalue rajoittuu Keravanjoen laaksoon, vanhan Rekolankylän viljelyaukeaan. Aukean reunalla on säilynyt muutamia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita vanhoja sukutiloja, kuten vuosisadan alkuajoilta peräisin olevat Storpetas ja Kaunisto.

Lisätietoa Päiväkummusta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista