Rekola

Rekola sijaitsee pääradan varrella, Havukosken pohjoispuolella. Alue rajautuu idässä Keravanjokeen ja lännessä kaupunginosaa rajaa päärata, jota sivuaa Rekolanoja. Keravanjokilaakson ja Rekolanojan laakson välissä kohoaa rikkonainen kalliomoreeniselänne hietapeitteineen.

Rekolan asunnoista puolet on valmistunut ennen 1970-lukua ja puolet sen jälkeen. Aiemmin valmistuneet asunnot olivat tavan mukaan omistusasuntoja pientaloalueilla. 1990-luvulla asuntokanta monipuolistui, kun alueelle rakennettiin myös kerrostaloja sekä vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Reilun kymmenen vuoden aikana valmistuneet asunnot ovat olleet edeltäjiään tilavampia ja asuntojen keskikoko onkin selkeästi kasvanut. Nykyisin rakennettu alue kattaa lähes koko Rekolan kaupunginosan. Selännettä leimaa edelleen metsäisyys ja vanhoilla peltoalueilla puutarhamaisuus. Alueella risteilevät kapeat hiekkatiet, joita reunustavat usein pensas- tai kuusiaidat ja puukujanteet.

Rekolassan työpaikoista valtaosa on palvelualalla. Pieniä lapsia varten alueella on päiväkoti ja hieman varttuneemmille Rekolan alakoulu. Koivukylän suuri yläkoulu sijaitsee Rekolan kaupunginosan puolella. Alueella sijaitsee myös Vantaan turvakoti.

Rekolan muut palvelut ovat keskittyneet lähelle alueen pääteiden risteystä. Korkean mäen reunustalla on komea harmaa työväentalo. Vuonna 1948 valmistuneen talon arvoa nostaa sen harvinaisuus, sillä Vantaalla ei ole säilynyt montaakaan työväentaloa. Risteyksen tuntumassa on pari elintarvikekauppaa, posti, pizzeria, ravintola, pullapuoti, parturi ja kukkakauppa. Rinteeseen on rakennettu punatiilinen kirkko. Alueen partiolaisilla on myös kaupunginosassa oma majansa.

Rekolalaisten on helppo virkistäytyä ulkosalla ja nauttia luonnosta. Omat tontit ovat kesäisin keitaita ja kaupunginosan laidoilta aukeavat laajat metsä- ja peltomaat. Keravanjoen rannassa yhteismaalla sijaitsee uimaranta, joka on vilkas virkistys- ja kohtaamispaikka.

Lisätietoa Rekolasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista