Ruskeasanta

Ruskeasannan kaupunginosa sijaitsee Lentokentän kaupunginosan itäpuolella Ilolasta etelään. Kaupunginosa on kappale Ruskeasannan laajaa reunamuodostumaa, joka tällä kohdalla viettää itään kohti Kylmäojan savikkoa. Lännessä Ruskeasannan rajana on Tuusulantie.

Tuusulantien varrelle, helposti rakennettavalle moreenimaalle alkoi uuden asuinalueen rakentaminen 1950-luvulla. Seuraavan vuosikymmenen lopussa kaupunginosaa peitti lähes yhtenäinen puolitoistakerroksisten puutalojen matto. Omakotialue oli levinnyt länteen haarautuvan Kylmäojan molemmin puolin. Kylmäojan rannalle rakennettiin 1960-luvun lopulla myös pieni matalien kerrostalojen ryhmä. Alue nimettiin Ristipuroksi. Pitkästä asumishistoriasta huolimatta Ruskeasantaan on valmistunut eniten asuntoja 1970-luvun jälkeen.

Ristipurossa sijaitsevat Ruskeasannan palvelut: päiväkoti, neuvola, seurakunnan kerhotila ja kauppa. Lännempänä on myös toinen päiväkoti ja posti. Valtaosa alueen omista työpaikoista on näissä palvelupisteissä sekä alueen eteläosassa sijaitsevalla huoltoasemalla.

Alueen itälaidalla virtaa maisemassa kauas erottuva Kylmäoja. Alueen pelto-ojat laskevat tähän puroon, joka virtaa Keravanjokeen. Kylmäojan varrella kasvaa paikoin järeitä kuusia, ja puronvarren pensaikoissa ja metsiköissä viihtyy runsas ja monilajinen linnusto. Valkoisenlähteentien pohjoispuolen jyrkkärinteiset lehtokasvustot ovat kasvillisuudeltaan arvokkaat, ja tämä osa Ruskeasantaa on erityisen kaunis ja kiinnostava luonnonkohde.

Lisätietoa Ruskeasannasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista