Seutula

Seutulan kaupunginosa sijaitsee Vantaanjoen suuressa mutkassa. Joki kiertää Seutulan keskiosan komeita ja melko korkeita mäkiä. Jokilaakso on ilmeeltään vaihteleva. Eteläinen laakso on pienipiirteinen ja kapeahko. Vastapainona pohjoinen laakso on loivempi ja muodostaa laajan yhtenäisen viljelyaukean, joka yhtyy Riipilän peltoihin.

Lehtevällä mäellä, vanhojen kyläteiden, Riipiläntien ja Katriinantien risteyksessä sijaitsee Seutulan kylä. Kylän historia on pitkä, sillä jokilaakso on muotoutunut jo varhaiskeskiajalla. Vuoden 1543 maakirjoissa Seutula mainitaan kuuluvaksi Helsingin pitäjän suurimpiin. Seutulankylässä on vauraita vanhoja maatiloja ja alueella on myös kaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta kartanoa: Katrineberg ja Königstedt.

Seutula on säilyttänyt maaseutumaiset peruspiirteensä. Uudempaa asutusta Seutulan kylä sai rinnalleen 1950- ja 1960-luvuilla. Eteläiseen jokirantaan rakennettiin Tapolan ja pohjoiseen Pirttirannan omakotialueet. Pirttiranta rakentui nopeasti lähinnä kesämökkialueeksi. Tapola on kehittynyt pikkuhiljaa, joukossa on varsin uusiakin taloja. Asuntotuotannossa 1970-luku oli hieman hiljaisempaa aikaa, mutta sen jälkeen asuntoja on valmistunut tasaiseen tahtiin. 1990-luvulla rakennettiin kerrostaloasuntoja Seutulassa sijaitsevan Katriinan sairaalan työntekijöille, nämä asunnot kattavat noin viidenneksen Seutulan asuntokannasta.

Katrinebergin kartanomäellä sijaitseva Katriinan sairaala työllistää nykyisin yli 200 henkilöä, ja sitä ympäröi joukko huolto- ja asuinrakennuksia. Muita Seutulan julkisia palveluja ovat koulu ja päiväkoti. Julkisten palvelujen lisäksi alueelta löytyy työpaikkoja maataloudesta sekä pienimuotoisesta yritystoiminnasta.

Seutula on kasvillisuudeltaan rehevää aluetta. Kylän ilmettä on verrattu Keski-Euroopan pyökkimetsäisiin kulttuurimaisemiin. Kartanoille vieviä teitä reunustavat vanhat kookkaat tammet ja lehmukset. Tammea kasvaa rehevissä kallionaluslehdoissa vaahteran ja muiden jalojen lehtipuiden seassa. Viljelyksien keskellä kukoistavat kapeat jokivarsiniityt.

Lisätietoa Seutulasta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta. Seutulan alueella on myös omat kotisivunsa, jotka löydät täältä.

Ajankohtaista