Tammisto

Tammisto on tasaista Vantaan- ja Keravanjoen suistoaluetta, ja sen rajanaapurina on idässä ja lännessä Helsinki. Kaupunginosaa reunustavat lännessä Vantaanjoki ja idässä Keravanjoki. Etelässä joet yhtyvät ja jatkavat kohti merta. Vuosituhansien aikana merenpohjaan kertyneet savikot selittävät Tammiston tasaisuuden. Laajat savikot ovat edelleen pääasiassa viljeltyjä.

Komeiden lehtipuiden reunustama Tammistontie kulkee pohjoisosan luonnonsuojelualueen reunalla. Tie johtaa Tammiston kartanolle. Pellon toisella reunalla komeilee Backaksen kartanoalue. Seutu on maisemaltaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä, jatkuen aina Ylästöön saakka. Tammiston kaupunginosan itälaidalla Keravanjokea seuraten kulkee vuosisatojen ikäinen Helsingin pitäjän kirkonkylään johtava tie. Tie voi jäädä kiireessä huomaamatta, jos matkaaja kulkee viereen rakennettua Tuusulan moottoritietä pitkin.

Tammisto on osa Vantaan Aviapolis-aluetta, ja alueen edullinen liikenteellinen sijainti on houkutellut kaupunginosaan yritystoimintaa. Tuusulantien vartta reunustaa laaja työpaikka-alue. Palvelualan suurta työpaikkamäärää alueella nostavat etenkin Tammistoon keskittyneet tavaratalot. Myös tukkukauppoja on useita.

Nimensä mukaisesti Tammiston merkittävin luontokohde liittyy tammeen. Keskeltä peltoja nousee Tammistonmäki ja sen monisatavuotinen tammilehto. Tammiston metsäalueen on katsottu olevan pääkaupunkiseudulla ainoa luonnonvarainen tammimetsä ja se on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla jo vuonna 1946. Tammistonmäen pohjois- ja länsilaidalla kasvaa tammen lisäksi useita muita jaloja lehtipuita, ja mäen pohjoispuoli on kookkaiden kuusien aluetta.

Lisätietoa Tammistosta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista