Varisto

Variston kaupunginosan rajana ovat lännessä ja pohjoisessa vilkasliikenteiset tiet, Vihdintie ja Kehä III. Idässä ja etelässä kaupunginosa rajautuu viheralueisiin.

Variston omakotialueen talot ovat hyvin eri-ikäisiä. Alueella on paljon jo ennen sotia rakennettuja taloja. Pientaloalue tiivistyi ja laajeni etenkin 1970- luvulla, jolloin seudulla suosittiin rivitalojen rakentamista. Vuonna 1977 rakennettiin Varistoon asuntomessualue. Asukkaat pitävät edelleen aluetta viihtyisänä ja kiittävät seudun rauhallisuutta.

Pääteiden risteykseen, kehätien vartta itään, on kasvanut teollisuusalue, joka on yksi Vantaan huomattavimmista. Variston teollisuusalueelle on keskittynyt etenkin kaupan ja muiden palvelualojen yrityksiä. Kehätietä reunustavat vieri vieressä huonekaluhallit ja muut kodintarvikeliikkeet. Kuntoaan voivat liikkeiden työntekijät kohentaa suuressa tenniskeskuksessa. Tehokkaasti käytetyn teollisuusalueen ansiosta Varisto on Myyrmäen palvelualueen merkittävimpiä työpaikka-alueita. Työvoimaa tarvitaan Variston ulkopuolelta, sillä työpaikkojen määrä ylittää selvästi alueen työllisten määrän.

Variston palvelutarjontaan kuuluvat keskeisimmät palvelut. Lapsia ja nuoria varten alueella on sekä Variston alakoulu että Hämeenkylän yläkoulu ja lukio. Lisäksi alueelta löytyy palvelutalo, kaksi päiväkotia ja kaksi kauppaa.

Laajahko viheralue erottaa toisistaan Variston ja Martinlaakson. Viheralue on osa Helsingistä Petikon metsiin johtavaa viherkäytävää ja se on etenkin pohjoisosiltaan kasvistollisesti arvokas ja monipuolinen. Viheralueen korkein kohta on Raappavuoren metsäinen mäki, jonka avokallioista lakea reunustavat komeat jyrkät rinteet. Raappavuori ympäristöineen on suosittua ulkoilualuetta. Metsässä risteilevät valaistut polut, jotka ovat sekä varistolaisten että ympäröivien seutujen asukkaiden ahkerassa käytössä.

Lisätietoa Varistosta ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista