Ylästö

Ylästön kaupunginosa rajautuu lännessä ja etelässä Vantaanjokeen. Pohjoisesta alueen keskiosaan työntyy metsäinen selänne. Selänteen leikkaa Kehä III rajaten samalla kaupunginosan pohjoisessa. Idässä alue sivuaa Vantaanjokeen laskevaa Backaksenojaa.

Ylästössä yhdistyy uusi ja vanha rakentaminen. Vielä 1960-luvulla alueen asuntokanta koostui harvakseltaan sijaitsevaista pientaloista. Tultaessa 1980-luvulle rakentamistahti alkoi kiihtyä ja vilkastui entisestään 1990-luvulla. Rakentamisen myötä asuntokanta on myös monipuolistunut. 1990-luvulla kaupunginosa sai ensimmäiset kerrostalonsa, ja alueelle valmistui myös vuokra- ja asumisoikeusasuntoja.

Ylästön työpaikat ovat keskittyneet Ylästöntien ja Kehä III:n varrelle, jossa sijaitsee muun muassa kuljetuspalveluita, tukkukauppoja ja sähköliikkeitä. Lapsiperheitä varten Ylästössä on päiväkoti sekä vuonna 2008 avattu ala-asteen koulu. Vapaa-aikana Kuulakamarissa on tarjolla kotimusiikkia sekä konsertteja ja myös seurakunta järjestää tapahtumia tiloissaan.

Ylästön luonnonalueet ovat vaihtelevia. Etelässä Vantaanjoki kaartuu voimakkaasti itään ja yltyy noin kilometrin mittaiseksi koskeksi, jota kutsutaan Pitkäkoskeksi. Pitkäkosken suojelumaisema edustaa jäännettä alueen alkuperäisestä luonnosta rehevine reunuslehtoineen ja harvinaislaatuisine kasveineen. Kaupunginosan itälaidalla joki kääntyy virtaamaan kohti etelää, jossa on toinen koskialue, Ruutinkoski. Ruutinkoski rantoineen muodostaa Haltialan kartanon alueen kanssa historiallisesti yhtenäisen ja luonnonsuojelullisesti tärkeän maiseman. Ylästön komeimmat kalliot ja vanhimmat metsät löytyvät alueen pohjoisosista, jonne vuonna 2000 perustettiinkin Blåbärkärrsbergin ja Flatbergin luonnonsuojelualueet.

Lisätietoa Ylästöstä ja lähialueista löydät Vantaan kaupungin aluesivuilta.

Ajankohtaista