7/2023

7  VAV YHTYMÄ OY:N JA TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET 31.7.2023

Talousjohtaja Jaana Schönberg esitteli koko konsernin yhtiöiden talouden osavuosikatsaukset ajalta 1.1.–31.7.2023. Liitteenä VAV-konsernin yhtiöiden taseet (Liite 4) ja tuloslaskelmat 31.7.2023 (Liite 5).

Päätös: Merkittiin tiedoksi VAV Yhtymä Oy:n ja VAV-konsernin tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset ajalta 1.1.–31.7.2023.

Ajankohtaista