2/2023

9 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2022

 

9.1                 Luottotappioiden käsittely tilinpäätöksessä
Päätös:          Päätettiin hyväksyä talousjohtaja Jaana Schönbergin selvityksen mukainen vuokra- ym. saatavien kirjaaminen luottotappioiksi VAV Yhtymä Oy:n tilinpäätöksessä 1.1.–31.12.2022.

9.2                 VAV Yhtymä Oy:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 1.1.–31.12.2022 käsittely
Päätös:          Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa VAV Yhtymä Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2022 (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase liitetietoineen) sekä hyväksyä konsernitilinpäätös 1.1.–31.12.2022 (konsernituloslaskelma ja konsernitase liitetietoineen). (Liite 3)

9.3                 Taloussuunnitelman toteutuminen
Päätös:          Merkittiin tiedoksi yhtiön taloussuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2022. (Liite 4)

9.4                 Yhteenveto tilintarkastuksesta
Päätös:         Merkittiin tiedoksi VAV Yhtymä Oy:n tilintarkastuspöytäkirja. (Liite 5)

10 YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätös:          Päätettiin kutsua varsinainen yhtiökokous koolle 23.3.2023. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat, ja ehdotetaan, että osinkoa ei jaeta.

 

Ajankohtaista